Zoroslav Spevak

Zoroslav Spevak, redovni profesor  

Kontakt              
Kabinet: 133
Broj telefona: 063 541 433
E-adresa: zoroslav.spevak@ff.uns.ac.rs

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bačkom Petrovcu, diplomirao 1980. godine na Institutu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Radni odnos  zasnovao 1981. godine kao asistent-pripravnik. Magistrirao  1990. godine na studijskoj grupi za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom „Pedagoška vrednost srpskih dečjih listova za decu u Vojvodini od 1865-1914. godine“. Doktorira 1998. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa temom „Obrazovanje i utopija u delu Jana Amosa Komenskog“. Za docenta  izabran 1999. godine, za vanrednog 2004. godine a u zvanju redovnog profesora se nalazi od 2009. godine.

Nastavni rad (kursevi prema važećoj akreditaciji)
Istorija pedagogije I
Istorija pedagogije II
Istorija detinjstva
Didaktika
Interaktivna pedagogija
Komeniologija
Dečja štampa i slika poželjnog deteta

Oblasti interesovanja
istorija pedagogije, istorija detinjstva, komeniologija, obrazovanje nacionalnih manjina

Najznačajniji radovi
- Spevak, Z. (2003). Jan Amos Komenski – pedgog i utopista. Bački Petrovac, Novi Sad: Kultura, FORS.
- Spevak, Z. (2007). Opšta istorija pedagogije I – od praistorije do XVI veka. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevak, Z. (2009). Kratka istorija detinjstva. Udžbenik za studentkinje i studente pedagogije. Novi Sad: autorsko izdanje.
- Spevak, Z. (2009). Manjinsko obrazovanje u Vojvodini – evropski standardi, domaća iskustva. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevak, Z. (2010). Opšta istorija pedagogije II – od XVII-XIX veka. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevák, Z. (2014). Stručné dejiny európskej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta.
- Spevak, Z. L. Tomčić (2019). Detinjstvo naših baka i ponekog deke – prilozi istoriji detinjstva u srpskoj kulturi.  http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-545-7

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane