Зорослав Спевак

Зорослав Спевак, редовни професор  

Контакт              
Кабинет: 133
Број телефона: 063 541 433
Е-адреса: zoroslav.spevak@ff.uns.ac.rs

Основну школу и гимназију завршио у Бачком Петровцу, дипломирао 1980. године на Институту за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. Радни однос  засновао 1981. године као асистент-приправник. Магистрирао  1990. године на студијској групи за педагогију Филозофског факултета у Београду са темом „Педагошка вредност српских дечјих листова за децу у Војводини од 1865-1914. године“. Докторира 1998. године на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду са темом „Образовање и утопија у делу Јана Амоса Коменског“. За доцента  изабран 1999. године, за ванредног 2004. године а у звању редовног професора се налази од 2009. године.

Наставни рад (курсеви према важећој акредитацији)
Историја педагогије И
Историја педагогије ИИ
Историја детињства
Дидактика
Интерактивна педагогија
Комениологија
Дечја штампа и слика пожељног детета

Области интересовања
историја педагогије, историја детињства, комениологија, образовање националних мањина

Најзначајнији радови
- Spevak, Z. (2003). Jan Amos Komenski – pedgog i utopista. Bački Petrovac, Novi Sad: Kultura, FORS.
- Spevak, Z. (2007). Opšta istorija pedagogije I – od praistorije do XVI veka. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevak, Z. (2009). Kratka istorija detinjstva. Udžbenik za studentkinje i studente pedagogije. Novi Sad: autorsko izdanje.
- Spevak, Z. (2009). Manjinsko obrazovanje u Vojvodini – evropski standardi, domaća iskustva. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevak, Z. (2010). Opšta istorija pedagogije II – od XVII-XIX veka. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Spevák, Z. (2014). Stručné dejiny európskej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta.
- Spevak, Z. L. Tomčić (2019). Detinjstvo naših baka i ponekog deke – prilozi istoriji detinjstva u srpskoj kulturi.  http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-545-7

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране