Milica Andevski

Milica Andevski, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 100
Broj telefona: 021 450-419
E-adresa: andevski@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođena 1959. god. u Kovilju. U Novom Sadu je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne Studije Pedagogije završila je 1983. god. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je magistarske studije Andragogije, i odbranila 1990. god. magistarski rad. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1995. god. odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Ekološka svest odraslih i njen razvoj. Prvo radno iskustvo stiče kao školski pedagog u OŠ "Isidora Sekulić" u Šajkašu (1983-1985). Od 1985. god. radi na Odseku za Pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i to kao: asistent pripravnik (1985-1995), docent (1996-2001), vanredni profesor (2001-2006) i redovni profesor (od 2006. godine). Profesionalno se usavršavala na  Institut für Erzehungswissenschaft u Klagenfurtu (1992) i na Freie Universität Berlin – usavršavanje iz oblasti ekologije i održivog razvoja (1998). Angažovana je na osnovnim, master i doktorskim studijama, naučnim projektima, programima stručnog usavršavanja. Kao autor ili koautor objavila je 14 monografija i više od 200 radova u naučnim časopisima i zbornicima radova.

Nastavni rad
-  Osnovne akademske studije: Komparativna pedagogija 1, Komparativna pedagogija 2; Komunikologija; Ekološka pedagogija;  Interaktivna pedagogija; Obrazovne inovacije; Obrazovanje za menadžment.
- Master akademske studije: Ekologija i održivi razvoj; Uvod u omladinski rad u zajednici; Menadžment u obrazovanju.
- Doktorske studije: Pedagoška komunikologija; Obrazovanje i održivi razvoj.

Naučno-istraživački rad
- Uža naučna oblast: Pedagogija.
- Naučno-istraživačke oblasti posebnog interesovanja: komparativna pedagogija; komunikacija i pedagoška interakcija; menadžment i upravljanje u institucijama vaspitanja i obrazovanja; ekološka dimenzija vaspitanja i obrazovanja, obrazovanje za održivi razvoj i partnerstvo sa prirodom.

Bibliografija (izbor)
- J. Arsenijević, Milica Andevski, M. Jockov (2017) Role of Communication in Classroom Management, The Anthropologist, International Journal of Contempory and Applied Studies of Man, Kamla- Raj 2017, Taylor & Francis Group, Vol.28, Br.1-2, str. 69-78.
- J. Arsenijević, Andevski Milica (2015) Media Convergence and Diversification - The Meeting of Old and New Media. Procedia Technology 19 (2015) 1-3, pp.1149–1155.
Arsenijević, J., Andevski, M. (2015) Mreže medijske stvarnosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“,Vršac., Filozofski fakultet, Novi Sad.,  str. 227.
- , M., Vučković, Ž. (2012) Prolegomena za kritičku pedagogiju medija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov“, Vršac; Suizdavač, Filozofski fakultet u Novom Sadu,  str. 136.
- Andevski, M., Arsenijević, J. (2012) Correlation of Leadership Characteristics with Personality Traits of Employees in Schools in Serbia, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol 29., No.3., r. 33-44.
- Arsenijević, J., (2013) Correlation of Leadership with Professional Characteristics of Principals in Serbian Schools, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol  No.1. 31)., r. 131-141. http: // www.educationalrev.us.edu.pl/
- Andevski, M., Arsenijević, J. (2012) Correlation of Leadership Characteristics with Personality Traits of Employees in Schools in Serbia, The New Educational Review, Faculty of Education and Psychology, University of Silesia in Katowice, Poland, Vol 29., No.3., r. 33-44. http: // www.educationalrev.us.edu.pl/
- Andevski, M., Urošević, S., Stamatović, M. (2012) Discourse of Sustainable Development a base of Environmental Education in Serbia, Environmental Engineering and Management Journal, „Gheorghe Asachi“ Technical University of lasi, Romania, Septembar, Vol 11., No 9. p. 1611-1626.
- Andevski, M. Ristić D. (2011)   Refleksivni razvoj pouka in vloga ravnatelja šole = (izvirni znanstveni članek), Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja (Journal is indexed and abstracted in Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports (Thomson Reuters services), urednik dr Marjan Blažič, (2010) br.5, letnik 25, ; p. 51-63. 
- Andevski, Milica (2008) Umetnost komuniciranja, CEKOM books,Novi Sad, str.260.
ISBN  978-86-85943-52-2   COBISS.SR-ID  228605959
- Andevski, Milica (2007) Menadžment  obrazovanja, CEKOM books, Novi Sad, str. 299.
ISBN  978-86-85943-40-9   COBISS.SR-ID  223710983 

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane