POZIV ZA DOPRINOS KNJIZI U IZDANJU CLACSO-CIBAM

KULTURNI ODNOSI IZMEĐU LATINSKE AMERIKE I EVROPSKIH SOCIJALISTIČKIH ZEMALJA U VREME HLADNOG RATA

Priređivači: Bojana Kovačević Petrović, FFUNS i Emilio Gallardo Saborido, CSIC

Rok za slanje apstrakta: 26. februar 2021.

Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju rada: 8. mart 2021.

Rok za predaju radova: 1. avgust 2021.

Objavljivanje publikacije: do kraja 2021.

Apstrakt i radove slati na: emilio.gallardo@csic.es, bojanakp@ff.uns.ac.rs

https://www.clacso.org/actividad/convocatoria-de-contribuciones-para-el-libro-las-relaciones-culturales-entre-america-latina-y-los-paises-socialistas-europeos-durante-la-guerra-fria/2021-02-01/?fbclid=IwAR1DCE2yBZKm588MC6cfnF7zV7DD9vcDFjVszUbuh4t7mrThWIa-51TucUs

Vrh strane