Српски као нематерњи и страни језик и књижевност

На студијски програм мастер академских студија Српски као нематерњи и страни језик и књижевност могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области српског језика и књижевности, српског језика и лингвистике, српске филологије у контакту са мађарском/словачком филологијом и сродних филолошких области, обима 240 ЕСПБ. 

Посебан услов за упис на студијски програм за лица која су еквивалентне основне академске студије завршила у иностранству је познавање српског језика на нивоу Ц2 (Заједнички европски оквир познавања језика).

Проверу знања српског језика обавља Центар за српски језик као страни (http://www.srpski-strani.com/kontakt.php).

Врх стране