Немачки језик и књижевност

Мастер академске студије Немачки језик и књижевности могу да упишу лица са завршеним основним студијама из области германистике (240 ЕСПБ).

Кандидати који током ОАС нису положили испите из Методике наставе немачког језика 1 и 2 или еквивалентне испите у обавези су да положе диференцијалне испите Методика наставе немачког језика 1 и Методика наставе немачког језика 2 који су предвиђени програмом ОАС Немачки језик и књижевност и ОАС Језик, књижевност, култура - модул Немачки језик и књижевност пре приступања испиту из Методичке праксе.

Врх стране