Српски језик и књижевност

На студијски програм мастер академских студија Српски језик и књижевност могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области српског језика и књижевности, српског језика и лингвистике, српске филологије у контакту са мађарском/словачком филологијом, обима 240 ЕСПБ.

Врх стране