Компаративна књижевност

Студенти се на студијски програм мастер академских студија Компаративна књижевност могу уписати након завршених основних академских студија обима 240 ЕСПБ из области компаративне књижевности са теоријом књижевности, као и осталих сродних образовно-научних области из поЉа друштвено-хуманистичких наука.

Врх стране