Публикације

Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis.

B. M. Dinić, T. Jevremov, Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis., CURRENT PSYCHOLOGY: RESEARCH AND REVIEWS, pp. - - -, 2019

АуториБојана Динић и Тања Јевремов
Година2019
DOI10.1007/s12144-019-00250-9
ЧасописCURRENT PSYCHOLOGY: RESEARCH AND REVIEWS
Страна од-
Страна до-

Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression

B. M. Dinić, S. Smederevac, Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression, Zeitschrift für Psychologie, Vol. 227, No. 3, pp. 225 - 229, 2019

АуториБојана Динић и Снежана Смедеревац
Година2019
DOI10.1027/2151-2604/a000381
ЧасописZeitschrift für Psychologie
Волумен227
Број3
Страна од225
Страна до229

EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL

D. Prole, EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL, HUSSERL MEMORIAL LECTURE, HUSSERL ARCHIEF, LEUVEN, May, 2019

АуториДраган Проле
Година2019
ИздавачHUSSERL ARCHIEF

Karlos Fuentes u potrazi za identitetom

B. Kovačević Petrović, Karlos Fuentes u potrazi za identitetom, Akademska knjiga, 2019

АуториБојана Ковачевић-Петровић
Година2019
ИздавачAkademska knjiga
ISBN978-86-6263-219-7
broj strana250
Тип књигемонографија
Број страна250

Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)

Lačoková, Anna Margaréta, Rôznorodosť biblizmov a problém vymedzenia tejto skupiny frazém (na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie), Slavistika XXIII/2 (2019), No. 2, pp. 50 - 54, 2019

АуториАнна Маргарета Лачок
Година2019
ЧасописSlavistika XXIII/2 (2019)
Број2
Страна од50
Страна до54

Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats.

B. M. Dinić, A. Vujić, Five-factor model best describes Narcissistic Personality Inventory across different item response formats., PSYCHOLOGICAL REPORTS, Vol. 122, No. 5, pp. 1946 - 1966, 2018

АуториБојана Динић и Aleksandar Vujić
Година2018
DOI10.1177/0033294118794404
ЧасописPSYCHOLOGICAL REPORTS
Волумен122
Број5
Страна од1946
Страна до1966

Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива

J. Marčeta, Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива, pp. 177 - 180, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
ИздавачЗборник Матице српске за сценске уметности и музику
ISSN/ISBN0352-9738
Страна од177
Страна до180

The use of listening, speaking and vocabulary strategies among EFL learners: A quantitative analysis

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, The use of listening, speaking and vocabulary strategies among EFL learners: A quantitative analysis, Teaching Languages and Cultures Developing Competencies, Re-thinking Practices, pp. 105 - 121, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018

АуториБиљана Радић-Бојанић и Јагода Топалов
Година2018
ИздавачCambridge Scholars Publishing
ISSN/ISBN978-1-5275-0893-4; 1-5275-0893-5
Страна од105
Страна до121

Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији

J. Marčeta, Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији, Интеркултуралност у образовању, тематски зборник, Лаура Спариосу, Ивана Иванић, Виолета Петковић (ур.), pp. 279 - 297, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
ISSN/ISBN978-86-80707-68-6
Страна од279
Страна до297

Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: the Serbian perspective

S. Halupka-Rešetar, L. Knežević, J. Topalov, Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: the Serbian perspective, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 39, No. 10, pp. 912 - 924, 2018

АуториСабина Халупка-Решетар, Ljiljana Knežević и Јагода Топалов
Година2018
ЧасописJournal of Multilingual and Multicultural Development
Волумен39
Број10
Страна од912
Страна до924

Христос, истина и человек в поэме о Великом инквизиторе

L. Milentijević, Христос, истина и человек в поэме о Великом инквизиторе, Достоевский и мировая культура. Филологический журнал., pp. 14 - 39, 2018

АуториЛазар Милентијевић
Година2018
ЧасописДостоевский и мировая культура. Филологический журнал.
Страна од14
Страна до39

Recepcija hispanoameričke novele u Srbiji / La recepción de la novela corta hispanoamericana en Serbia

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke novele u Srbiji / La recepción de la novela corta hispanoamericana en Serbia, Colindancias, Vol. 9, No. 1, pp. 33 - 42, 2018

АуториБојана Ковачевић-Петровић
Година2018
ЧасописColindancias
Волумен9
Број1
Страна од33
Страна до42

Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta

Valent, Anna Margareta, Morfofonološke odlike srpskog razgovornog jezika kod Slovakinja iz Selenče. Građenje perfekta, Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 64), pp. 307 - 317, 2018

АуториАнна Маргарета Лачок
Година2018
ЧасописContributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavist (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 64)
Страна од307
Страна до317

Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском језику

J. Marčeta, Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском језику, Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Vol. 7, pp. 109 - 125, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
DOI10.19090/zjik.2017.109-125
ЧасописЗборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду
Волумен7
Страна од109
Страна до125

Metafore o smrti i umiranju u španskom i srpskom jeziku

I. Georgijev, Metafore o smrti i umiranju u španskom i srpskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XLIII, No. 2, pp. 181 - 194, 2018

АуториИвана Георгијев
Година2018
ЧасописGodišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
ВолуменXLIII
Број2
Страна од181
Страна до194

Ranko Bugarski (2018). Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku. (Beograd: Biblioteka XX vek (Beograd : Čigoja štampa), 2018, 206 str)” (prikaz).

V. Vasić, G. Lalić-Krstin, Ranko Bugarski (2018). Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku. (Beograd: Biblioteka XX vek (Beograd : Čigoja štampa), 2018, 206 str)” (prikaz)., Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LXI/2, pp. 187 - 196, 2018

АуториVera Vasić и Гордана Лалић-Крстин
Година2018
ISSN/ISBN0352-5724
Страна од187
Страна до196

Пречански Срби у Великом рату 1914-1918

Н. Нинковић, Д. Микавица, Г. Васин, Пречански Срби у Великом рату 1914-1918, Прометеј и Радио-телевизија Војводина, 2018

АуториНенад Нинковић, Дејан Микавица и Горан Васин
Година2018
ИздавачПрометеј и Радио-телевизија Војводина
ISBN978-86-515-1419-0
broj strana345
Тип књигемонографија
Број страна345

Срем у Првом светском рату – лојалност и преки суд

Н. Нинковић, Г. Васин, Срем у Првом светском рату – лојалност и преки суд, Историјски архив Срем, 2018

АуториНенад Нинковић и Горан Васин
Година2018
ИздавачИсторијски архив Срем
ISBN978-86-84955-25-0
broj strana133
Тип књигемонографија
Број страна133

From Brexit to Bregret: an account of some Brexit-induced neologisms in English

G. Lalić-Krstin, N. Silaški, From Brexit to Bregret: an account of some Brexit-induced neologisms in English, English Today, Vol. 34, No. 2, pp. 3 - 8, 2018

АуториГордана Лалић-Крстин и Nadežda Silaški
Година2018
DOI10.1017/S0266078417000530
ЧасописEnglish Today
Волумен34
Број2
Страна од3
Страна до8

Translating English wordplay into Serbian: Evidence from three dystopian novels

G. Lalić-Krstin, Translating English wordplay into Serbian: Evidence from three dystopian novels, BELLS (Belgrade English Language and Literature Studies), Vol. 10, pp. 327 - 348, 2018

АуториГордана Лалић-Крстин
Година2018
DOI10.18485/bells.2018.10.15
ЧасописBELLS (Belgrade English Language and Literature Studies)
Волумен10
Страна од327
Страна до348

Допринос теорије схема и социо-конструктивистичког приступа у настави: усвајање функционализма код студената на преводилачким предметима

Б. Ераковић, J. Топалов, Допринос теорије схема и социо-конструктивистичког приступа у настави: усвајање функционализма код студената на преводилачким предметима, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini , Vol. 2, pp. 267 - 286, 2018

АуториБорислава Ераковић и Јагода Топалов
Година2018
ЧасописZbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
Волумен2
Страна од267
Страна до286

История человечества в Сне смешного человека: от утопии к катастрофе

L. Milentijević, История человечества в Сне смешного человека: от утопии к катастрофе, Упадок утопии: искусство в советскую эпоху, pp. 378 - 386, Белград, 2018

АуториЛазар Милентијевић
Година2018
Страна од378
Страна до386

Applied linguistics : an activity book for students

B. Radić-Bojanić, Ј. Топалов, Applied linguistics : an activity book for students, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018

АуториБиљана Радић-Бојанић и Јагода Топалов
Година2018
ИздавачNovi Sad: Filozofski fakultet
ISBN978-86-6065-501-3
broj strana72
Тип књигепомоћни уџбеник
Број страна72

Прилози проучавању језика 49

Јелена Редли, Душанка Звекић-Душановић, Прилози проучавању језика 49, Уређивање часописа, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета, 2018

АуториЈелена Редли и Душанка Звекић-Душановић
Година2018
ИздавачОдсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета
ISSN/ISBN055-1137 0555-1137

Историја Будимске епархије

Н. Нинковић, Г. Васин, Историја Будимске епархије, Историјски архив Срем, 2018

АуториНенад Нинковић и Горан Васин
Година2018
ИздавачИсторијски архив Срем
ISBN978-86-84955-23-6
broj strana202
Тип књигемонографија
Број страна202
Врх стране