Контакт

Шеф Одсека: проф. др Љиљана Михић    
Заменик шефа: проф. др Бојана Динић
Секретар Одсека: Јасна Милошевић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: psiholog@ff.uns.ac.rs
телефон: 458-948, 485-3919

Врх стране