Милош Миладинов

Милош Миладинов, асистент

Контакт
Кабинет: 104
Телефон: 021 485 3860
Е-адреса: milos.miladinov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Милош Миладинов (1992) по завршетку основних и мастер студија филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду, 2017. године, на истом месту, уписује докторске студије филозофије. Академску каријеру започиње 2014. године као студент-сарадник ван радног односа на Академији уметности Алфа универзитета у Београду. Од 2016. до 2018., у два наврата, ангажован је као сарадник у настави на Одсеку за филозофију на Филозофском факултету у Новом Саду, а од 2018. на истом месту ради у звању асистента. Два пута био је стипендиста фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја за 2014/15 и 2015/16 школску годину. Члан је управног одбора Естетичког друштва Србије и члан је Српског филозофског друштва. Од страних језика течно говори енглески и у процесу је учења немачког језика. Нешто слабије говори шпански и има основно знање јапанског. 2013. и 2014. године учествовао је у раду међународне филозофске школе Фелиx Ромулиана у Зајечару. 2015. године похађа семинар „Савремена читања технологије“, који организује Напон на Академији уметности у Новом Саду. Његов мастер рад Искуство уметничког дела у филозофији Хајдегера и Бењамина уврштен је у ужи избор за награду Др Зоран Ђинђић.

Наставни рад
Студије филозофије: Филозофија средњег века, Филозофија новог века, Општа методологија, Филозофија политике, Филозофска терминологија, Филозофија културе.
Курсеви на другим студијским групама: Историја филозофије, Основи филозофије, Филозофија културе.

Научно-истраживачки рад
Естетика, филозофија уметности, филозофија културе, филозофија технике, Хајдегерова филозофија, филозофска терминологија, филозофија средњег века и ренесансе, филозофија новог века, савремена филозофија, феноменологија, херменеутика, филозофија медија, Критичка теорија, филозофија образовања.

Библиографија (избор)
- Miladinov, M., „Relation Between Education and Beauty in Plato’s Philosophy”, u: Proceedings of the European Society for Aesthetics (ed. Dan Eugen-Ratiu, Connell Vaughan), vol. 9, European Society for Aesthetics, 2017., str. 362-374. ISSN 1664-5278.
- Miladinov, M, „Aesthetics of New Media and Contemporary Educational Practices“, u: 21st International Congress of Aesthetics. Proceedings, Faculty of Architecture Belgrade, The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), International Association for Aesthetics (IAA), Beograd, 2019., str. 1098-1103. ISBN 978-86-7924-224-2.
- Miladinov, M., „Prevladavanje tradicionalnog pojma forme umetničkog dela u Hajdegerovom prevladavanju estetike”, u: Draškić Vićanović, I., Grubor, N., Popović, U. i Novaković, M. (ur.), Problem forme, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2016., str. 217-235. ISBN 978-86-920749-0-5.
- Miladinov, M., „Umetnost i kulturna industrija u Adornovoj filozofiji”, ARHE, god. XIII, br. 26, Novi Sad, 2016., str. 169-179. ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Hajdegerov fenomenološko-hermeneutički metod”, ARHE, god. XIV, br. 28, Novi Sad, 2017., str. 197-208.  ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Susret evropske i azijske misli u Hajdegerovoj poznoj filozofiji”, Interkulturalnost, br. 12, Novi Sad, 2016., str. 29-37. ISSN 2217-4893.
- Miladinov, M., „Platonova estetička paideia”, Theoria, br. 62, Beograd, 2019., str. 69-82. ISSN 0351-2274.
- Miladinov, M., „Hajdegerovi pojmovi sveta i zemlje. Problem iskustva umetničkog dela“, ARHE, god. XV, br. 30, Novi Sad, 2018., str. 149-162. ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Ima li potrebe za filozofskom estetikom”, Kultura, br. 161, Beograd, 2018., str. 317-328. ISSN 0023-5164.
- Miladinov, M., „Hajdegerova filozofija jezika. O (ne)mogućnosti interkulturalnog dijaloga“, u: InterKult 2017, vol. 1, Novi Sad, 2018., str. 317-333. ISBN 978-86-80707-68-6.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране