Arhiva vesti

Biblioteka FF - službene e-adrese za pomoć studentima

Biblioteka FF - službene e-adrese za pomoć studentima

Opšte

Dragi studenti, ukoliko vam je potrebna pomoć bibliotekara u vezi sa pretraživanjem građe, pronalaženjem literature  ili dodatno objašnjenje, možete nam se obratiti imejlom. Redovno pratite sajt Fakulteta, sadržaje Digitalne biblioteke i informacije koje ...

Obaveštenje u vezi sa Digitalnom bibliotekom

Obaveštenje u vezi sa Digitalnom bibliotekom

Opšte

Dragi profesori, saradnici i studenti, podsećamo na mogućnosti korišćenja Digitalne biblioteke Filozofskog fakulteta (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/). Sva izdanja našeg Fakulteta nalaze se u otvorenom pristupu u Digitalnoj biblioteci i mogu se koristi...

Potpisivanje Protokola o naučnoj saradnji u SANU

Potpisivanje Protokola o naučnoj saradnji u SANU

Opšte

U ponedeljak, 9. marta 2020. godine, u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu potpisao je protokole o naučnoj saradnji sa dva instituta Srpske akademije nauka i umetnosti - Vizantološkim i Balkanološkim. Ispred Filozofskog fakulteta, ...

Poziv za predaju radova za časopis Metodički vidici

Poziv za predaju radova za časopis Metodički vidici

Opšte

Poštovane koleginice i kolege, saradnici Metodičkih vidika, Pozivamo vas sa posebnim zadovoljstvom da pošaljete svoje radove za novi broj časopisa Metodički vidici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za unapređivanje nastave na svim nivoima. Kako se ...

Mesec frankofonije na Filozofskom fakultetu

Mesec frankofonije na Filozofskom fakultetu

Opšte

Mart je mesec koji je tradicionalno u celom svetu posvećen frankofoniji, francuskom jeziku, njegovoj lepoti, bogatstvu i raznovrsnosti. Odsek za romanistiku i Frankofoni univerzitetski centar u Novom Sadu u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji ...

Vrh strane