Konkurs za studentsku stručnu praksu u javnoj upravi

Opšte

Univerzitet u Novom Sadu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. godine.

Program studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

Period realizacije stručne prakse: februar – 30. jun 2023. godine

Trajanje stručne prakse

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno). Nakon stručne prakse, studentu se izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koja obezbeđuje određeni broj ESPB, u skladu sa propisima.

Ko može konkurisati?

Program stručne prakse namenjen je studentima na studijama prvog i drugog stepena studija sledećih fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu:

    Filozofski fakultet – 4 mesta za studente
    Pravni fakultet u Novom Sadu – 19 mesta za studente
    Ekonomski fakultet u Subotici – 39 mesta za studente
    Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu – 2 mesta za studente
    Građevinski fakultet Subotica – 3 mesta za studente
    Fakultet tehničkih nauka – 3 mesta za studente

Rok za prijavu: 20. januar 2023. godine

Detaljnije informacije

Slike

  • /uploads/attachment/vest/685/UNS10.jpg
Vrh strane