Odluka o raspisivanju izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta

Opšte

                Na osnovu naloga mera iz Zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru broj: 142-614-424/2022-02 od 15.11.2022. godine, dekan Filozofskog fakulteta u saradnji sa trenutno jedinim legitimno izabranim predstavnikom studenta studentom prodekanom, donosi

Odluku
o raspisivanju izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu


Član 1.

Izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće se u UTORAK 20.12.2022. godine od 8 do 16 časova u kantini Filozof (prizemlje Fakulteta).

Član 2.

Izbori se raspisuju za 15 članova Studentskog paralamenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Član 3.

Studentska organizacija i neformalna grupa studenata podnose kandidature Izbornoj komisiji fakulteta.

Kandidatura sadrži ime i prezime studenta, naziv Fakulteta, studijski program, godinu studija i prosečnu ocenu studija (osim za studente prve godine studija) i biografiju.

Ukoliko kandidaturu podnosi neformalna grupa studenata uz kandidaturu iz prethodnog stava dostavlja se i spisak sa potpisima podrške kandidaturi, kao dokaz podrške, najmanje 10% ukupnog broja studenata visokoškolske ustanove.

Na dan raspisivanja izbora ukupan broj studenata je 4959.

Kandidature se predaju Izbornoj komisiji 5.12.2022. godine, od 9 do 13 časova u kancelariji P-12.

Član 4.

Lista kandidata za izbore za Studentski parlament ističe se 6.12.2022. godine najkasnije do 15 časova na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

Član 5.

Istovremeno sa izborima za Studentski parlament Filozofskog fakulteta održaće se i izbori za 3 člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu.

Član 6.

Izbore za članove Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta sprovodi Izborna komisija prema proceduri koja je predviđena Pravilnikom o sprovođenju izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta broj: 03-275/1 od 17.3.2022. godine.

                                                                                                                Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                     Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/668/large_studenti_novo.jpg
Vrh strane