Одлукa о расписивању избора за Студентски парлaмент Филозофског факултета

Опште

                На основу налога мера из Записника о ванредном инспекцијском надзору број: 142-614-424/2022-02 од 15.11.2022. године, декан Филозофског факултета у сарадњи са тренутно јединим легитимно изабраним представником студента студентом продеканом, доноси

Одлуку
о расписивању избора за Студентски парлaмент Филозофског факултета у Новом Саду


Члан 1.

Избори за Студентски парламент Филозофског факултета у Новом Саду одржаће се у УТОРАК 20.12.2022. године од 8 до 16 часова у кантини Филозоф (приземље Факултета).

Члан 2.

Избори се расписују за 15 чланова Студентског параламента Филозофског факултета у Новом Саду.

Члан 3.

Студентска организација и неформална група студената подносе кандидатуре Изборној комисији факултета.

Кандидатура садржи име и презиме студента, назив Факултета, студијски програм, годину студија и просечну оцену студија (осим за студенте прве године студија) и биографију.

Уколико кандидатуру подноси неформална група студената уз кандидатуру из претходног става доставља се и списак са потписима подршке кандидатури, као доказ подршке, најмање 10% укупног броја студената високошколске установе.

На дан расписивања избора укупан број студената је 4959.

Кандидатуре се предају Изборној комисији 5.12.2022. године, од 9 до 13 часова у канцеларији П-12.

Члан 4.

Листа кандидата за изборе за Студентски парламент истиче се 6.12.2022. године најкасније до 15 часова на огласној табли и интернет страници Факултета.

Члан 5.

Истовремено са изборима за Студентски парламент Филозофског факултета одржаће се и избори за 3 члана Студентског парламента Универзитета у Новом Саду.

Члан 6.

Изборe за чланове Студентског парламента Филозофског факултета спроводи Изборна комисија према процедури која је предвиђена Правилником о спровођењу избора за Студентски парламент Филозофског факултета број: 03-275/1 од 17.3.2022. године.

                                                                                                                Декан Филозофског факултета
                                                                                                     Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Слике

  • /uploads/attachment/vest/668/large_studenti_novo.jpg
Врх стране