Aktivnosti u okviru projekta «JaSom» na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Opšte

U periodu od 19. do 23. oktobra 2020. g. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održale su se u okviru međunarodnog projekta «Samoidentifikacija u multietničkom okruženju kao sredstvo etničke tolerancije (JaSom)» iz programa Erazmus plus (Strateška partnerstva) dve značajne aktivnosti: kratkoročni trening iz oblasti slovačke dijalektologije i nadnacionalni sastanak predstavnika partnerskih istitucija – Metodički centar za Slovake koji žive u inostranstvu Univerziteta «Maćej Bel» u Banskoj Bistrici (Slovačka, glavni nosilac projekta), Teorijski licej «Jozef Kozaček» u Budoju (Rumunija), Slovački kulturni centar u Našicama (Hrvatska) i Odsek za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Tema kratkoročnog treninga, koji je trajao od 19. do 21. oktobra, bili su slovački dijalekti u Vojvodini. Predavanja i radionice iz ove oblasti vodile su predstavnice partnerskih institucija: doc. dr Jasna Uhlarik i prof. dr Ana Makišova sa Odseka za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, mgr Katarina Mosnak Bagljaš i dr Zuzana Drugova iz Metodičkog centra Univerziteta «Maćej Bel» iz Banske Bistrice, kao i dr Sandra Kralj Vukšić, direktorka Slovačkog kulturnog centra iz Našica. Na predavanjima, kao i u terenskom istraživanju u Belom Blatu učestvovali su i studenti Odseka za slovakistiku. U okviru planiranih aktivnosti održan je susret sa predstavnicima Asocijacije slovačkih pedagoga i Aktiva učitelja slovačkog jezika, a projekat je bio predstavljen i na 64. Književnom savetovanju u Bačkom Petrovcu. Ovim aktivnostima završena je prva faza realizacije projekta.

Sumiranje istraživanja i dobijenih rezultata u toku prve godine trajanja projekta sprovedeno je u okviru 2. nadnacionalnog sastanka partnerskih institucija 22. i 23. oktobra 2020. g. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kojem je osim već pomenutih predstavnika pojedinih projektnih timova učestvovao i mgr Aleksander Mlinarčik iz Budoja u Rumuniji u vidu onlajn učešća. Osim toga, sastanak je bio posvećen i planiranju sledeće faze realizacije projekta i diseminaciji rezultata.

Link ka vestima na slovačkom jeziku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/341/logo_jasom.jpg
  • /uploads/attachment/vest/341/jasom_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/341/Jasom_4.JPG
  • /uploads/attachment/vest/341/jasom.jpg
  • /uploads/attachment/vest/341/Jasom_3.JPG
Vrh strane