PROMOCIJA PROGRAMA „POSTANI VRŠNJAČKI MENTOR“ od 12. do 16. marta

Opšte

Centar za podršku studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u letnjem semestru školske 2017/2018. godine organizuje edukaciju volontera osnovnih studija na svim studijskim programima sa Filozofskog fakulteta  za vršnjačko mentorstvo.

Tim povodom u periodu od 12. do 16. marta 2018 godine volonteri Centra sa završnih godina pedagogije i psihologije predstaviće program Postani vršnjački mentor na svim studijskim grupama. Desetominutne posete volontera časovima nastave dogovorene su sa akdemskim kooridnatorima studijskih programa druge i treće godine studija.

Konkurs se zvanično otvara 19. marta. Prijava volontera za vršnjačko mentorstvo traje do kraja marta na meil Centra centarzapodrsku@ff.uns.ac.rs, a edukacija se organizuje tokom maja meseca kroz 4 radionice i supervizijski rad sa saradnicima Centra.

Obučeni volonter vršnjački mentor je najbliži saradnik akademskog koordinatora na prvoj godini studija i neposredno je angažovan u radu sa manjim grupama novoupisanih studenata radi njihovog uvođenja u studijski program, organizaciju akademskog života i informisanje o različitim servisima podrške dostupnim na fakultetu i Univerzitetu.

Aktivnosti u okviru programa vršnjačkog mentorstva su oblik volonterskog angažovanja koji studentima pruža priliku, da pod suprevizijom, unapređuju svoje socijalne, komunikacijske i liderske sposobnosti te ostvare dodatne ESP bodove koji se evidentiraju u dodatku Diplomi.

Koordinator Centar za podršku studentima                                                                                        
Prof. dr Jasmina Klemenović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/28/PostaniVrsnjackiMentor1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/28/PostaniVrsnjackiMentor.jpg
Vrh strane