Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Naziv diplome: Diplomirani filolog (Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom)

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Znanje rumunskog jezika nije neophodan uslov za polaganje prijemnog ispita i upis na studije rumunskog jezika i književnosti. Pored rumunskog jezika, upisani kandidati se opredeljuju i za učenje jednog romanskog jezika (italijanskog ili španskog), u trajanju od četiri godine (osam semestara).  

Pismeni deo ispita
Obrada zadate teme iz književnosti (veliki klasici), kulture, esej ili sastav (kandidat se opredeljuje za jednu od ponuđenih opcija). Realizacija pismenog ispita traje 120 minuta.

Usmeni deo ispita
Morfološko-sintaksička analiza teksta i provera sposobnosti izražavanja i komunikacije na maternjem jeziku.

Bodovanje
Na pismenom delu ispita kandidat može ostvariti najviše 35 bodova.
Na usmenom delu ispita kandidat može ostvariti najviše 25 bodova.

Literatura

  1. Udžbenici za gimnazije opšteg ili društveno-jezičkog smera, I-IV razred.
  2. Călinescu, George (1983). Istoria literaturii romane: compendiu. București:  Editura Minerva.
  3. Metea, Alexandru (2008). Limba română actuală. Deva: Editura EMIA.
  4. Popescu, Ştefania (1998). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii. Bucureşti: Editura Orizonturi.

U skladu sa Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet, kandidati koji su položili prijemni ispit, a nisu ostvarili pravo na upis na željenoj studijskoj grupi, nakon završetka roka za upis i oglašavanja slobodnih mesta, mogu upisati studije rumunskog jezika i književnosti. Na Odsek za rumunistiku se mogu upisati kandidati koji su konkurisali na sledećim studijskim grupama:

Engleski jezik i književnost                                  Pedagogija
Filozofija                                                           Psihologija
Francuski jezik i književnost                                 Rusinski jezik i književnost
Istorija                                                              Ruski jezik i književnost
Komparativna književnost                                    Slovački jezik i književnost    
Nemački jezik i književnost                                  Sociologija
Mađarski jezik i književnost                                  Srpski jezik i lingvistika
Medijske studije                                                  Srpska književnost

 

 

Vrh strane