Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Назив дипломе: Дипломирани филолог (Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)

Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела. Знање румунског језика није неопходан услов за полагање пријемног испита и упис на студије румунског језика и књижевности. Поред румунског језика, уписани кандидати се опредељују и за учење једног романског језика (италијанског или шпанског), у трајању од четири године (осам семестара).  

Писмени део испита
Обрада задате теме из књижевности (велики класици), културе, есеј или састав (кандидат се опредељује за једну од понуђених опција). Реализација писменог испита траје 120 минута.

Усмени део испита
Морфолошко-синтаксичка анализа текста и провера способности изражавања и комуникације на матерњем језику.

Бодовање
На писменом делу испита кандидат може остварити највише 35 бодова.
На усменом делу испита кандидат може остварити највише 25 бодова.

Литература

  1. Уџбеници за гимназије општег или друштвено-језичког смера, И-ИВ разред.
  2. Цăлинесцу, Георге (1983). Историа литературии романе: цомпендиу. Буцуреșти:  Едитура Минерва.
  3. Метеа, Алеxандру (2008). Лимба ромâнă ацтуалă. Дева: Едитура ЕМИА.
  4. Попесцу, Şтефаниа (1998). Граматица працтицă а лимбии ромâне цу о цулегере де еxерциţии. Буцуреşти: Едитура Оризонтури.

У складу са Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет, кандидати који су положили пријемни испит, а нису остварили право на упис на жељеној студијској групи, након завршетка рока за упис и оглашавања слободних места, могу уписати студије румунског језика и књижевности. На Одсек за румунистику се могу уписати кандидати који су конкурисали на следећим студијским групама:

Енглески језик и књижевност                                  Педагогија
Филозофија                                                           Психологија
Француски језик и књижевност                                 Русински језик и књижевност
Историја                                                              Руски језик и књижевност
Компаративна књижевност                                    Словачки језик и књижевност    
Немачки језик и књижевност                                  Социологија
Мађарски језик и књижевност                                  Српски језик и лингвистика
Медијске студије                                                  Српска књижевност

 

 

Врх стране