Francuski jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM )

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.
Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 25 bodova, a iz usmenog 35 bodova.

Pismeni deo polaže se u obliku testa.

Uspeh iz  pismenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoljan –  0 bodova
dovoljan – 7 bodova
dobar – 11 bodova
vrlo dobar – 19 bodova
odličan – 25 bodova

Usmeni deo predstavlja proveru sposobnosti izražavanja i komunikacije na francuskom jeziku.
Ispit čini gradivo po nastavnom planu i programu za gimnaziju opšteg smera.

Uspeh iz  usmenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoljan – 0 bodova
dovoljan – 9 bodova
dobar – 17 bodova
vrlo dobar – 27 bodova
odličan – 35 bodova

Gramatičke kategorije
◦ član (određeni, neodređeni, partitivni, sažeti)
◦ imenice (vrste, rod, broj)
◦ zamenice (lične, pokazne, prisvojne, neodređene, relativne)
◦ pridevi (opisni, pokazni, prisvojni, neodrđeni; poređenje prideva)
◦ prilozi (oblici, upotreba i poređenje)
◦ glagoli (oblici i upotreba)
◦ francuska rečenica (direktni/indirektni govor, slaganje vremena, osnovni tipovi kondicionalnih rečenica).

Jezička kompetencija
◦ razumevanje pročitanog teksta
◦ značenje reči u rečenici i širem kontekstu
◦ sposobnost samostalnog izražavanja.

Literatura za prijemni ispit:

 1. Udžbenici francuskog jezika iz Registra odobrenih udžbenika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Kataloga udžbenika za gimnazije i srednje stručne škole.
 2. Drašković, V. Gramatika francuskog jezika: za osnovnu školu. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 15 izdanja, poslednje je objavljeno 2008. godine).

Dopunska literatura:

 1. Bady, J. et al. (2010). Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 2. Delatour, Y. et al. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris : Hachette FLE.
 3. Delatour, Y. et al. (2011). Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 4. Grégoire, M. (2018). Grammaire progressive du français. Niveau débutant (A1). Paris : CLE International.
 5. Grégoire, M. et Thiévenaz, O. (2017). Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire (A2/B1). Paris : CLE International.
 6. Papić, M. Gramatika francuskog jezika: strukturalna morfosintaksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 5 izdanja, poslednje je objavljeno 1999. godine).

Rečnici (izbor):

 1. Jovanović, S. A. i dr. (2019). Francusko-srpski rečnik. [Redaktori: S. Marjanović i J. Mijatović]. Beograd: Službeni glasnik [Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje].
 2. Jovanović, S. A. i dr. (1993). Savremeni srpskohrvatski-francuski rečnik. Beograd: Prosveta.
 3. Larousse – Dictionnaire de français, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.
 4. Larousse – Dictionnaires bilingues, https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues.
 5. Le Robert – Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/.

 

Vrh strane