Sociologija (2015, 2021)

Stručni naziv: Diplomirani sociolog

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Dušan Ristić
Zamenik šefa: prof. dr Jovana Čikić
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852

Vrh strane