Oglasna tabla

16.05.2024. - Rezultati ispita - MAJ 2024.
Andragogija 1
Andragogija 2
Didaktika
Interaktivna pedagogija

16.05.2024. - Rezultati ispita - MAJ 2024.
Interaktivna pedagogija
Školska pedagogija 2
Socijalna inkluzija i obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje u vaspitno-obrazovnoj praksi

11.04.2024. - Rezultati ispita - APRIL 2024.
Andragogija 1
Teorije učenja u nastavi
Dokimologija
Interaktivna pedagogija

08.04.2024. - Rezultati ispita - APRIL 2024.
Interaktivna pedagogija
Školska pedagogija 2
Futurologija obrazovanja
Socijalna inkluzija i obrazovanje
Inkluzija u vaspitno-obrazovnoj praksi

11.03.2024. - Rezultati ispita - MART 2024.
Interaktivna pedagogija
Školska pedagogija 1
Futurologija obrazovanja
Socijalna inkluzija i obrazovanje
Inkluzija u vaspitno-obrazovnoj praksi

06.03.2024. - Rezultati ispita - MART 2024.
Andragogija 1
Teorije učenja u nastavi
Dokimologija
Interaktivna pedagogija

13.02.2024. - Rezultati ispita - FEBRUAR 2024.
Andragogija 1
Teorije učenja u nastavi
Dokimologija
Interaktivna pedagogija
Pedagogija trećeg životnog doba

13.02.2024. - Rezultati ispita - FEBRUAR 2024.
Interaktivna pedagogija
Školska pedagogija 2
Socijalna inkluzija i obrazovanje
Inkluzija u vaspitno-obrazovnoj praksi

24.01.2024. - Rezultati ispita - JANUAR 2024.
Andragogija 1
Andragogija 2
Interaktivna pedagogija
Dokimologija
Pedagogija trećeg životnog doba
Teorije učenja u nastavi

22.01.2024. - Rezultati ispita - JANUAR 2024.
Interaktivna pedagogija
Školska pedagogija 1
Školska pedagogija 2
Socijalna inkluzija i obrazovanje
Inkluzija u vaspitno-obrazovnoj praksi
Obrazovanje za inkluziju

 

 

 

 

Vrh strane