Pedagogija (2015, 2021)

Stručni naziv: Diplomirani pedagog

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Pedagogy (prevedeno na engleski)

Studijski program 2015
Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Curriculum - Pedagogy (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Slađana Zuković
Zamenik šefa: doc. dr Stanislava Marić Jurišin
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

Vrh strane