Komunikologija i odnosi sa javnošću (2020)

Osnovne akademske studije Komunikologija i odnosi sa javnošću namenjene su obrazovanju kompetentnih profesionalnih komunikatora koji poseduju znanja za bavljenje različitim poslovima u medijskim i informaciono-komunikacionim delatnostima. Program je koncipiran tako da diplomirani studenti mogu da se zaposle u sferi strateškog komuniciranja, komuniciranja sa javnošću, komuniciranja sa medijima, advertajzinga, marketinga, analize medijskih sadržaja, drugim poslovima upravljanja, obrade i distribucije informacija u javnoj komunikaciji.

Program je kreiran tako da ponudi znanja u oblastima koje su temeljne za razumevanje procesa komuniciranja, sa naglaskom na javnoj i medijski posredovanoj komunikaciji, kao i predmete koji studente osposobljavaju za samostalan istraživačko-analitički rad. Kao bitan deo programa izdvajaju se i predmeti koji spadaju u oblast marketinga i menadžmenta, a potom i stručna praksa iz odnosa sa javnošću. Program takođe doprinosi razvoju kompetencija studenata koje se odnose na komunikaciju na maternjem i dva strana jezika, informatičku pismenost, kao i opštu kulturu.

Student posle završenih studija stiče akademski naziv diplomirani komunikolog.
Informator o upisu     
 

Stručni naziv: Diplomirani komunikolog

Studijski program
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Communication Studies and Public Relations (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka za medijske studije: prof. dr Dejan Pralica
Koordinatorka studijskog programa: doc. dr Jelena Kleut
E-adresa: komunikologijapr@ff.uns.ac.rs

 

Vrh strane