Jezik, književnost i kultura (2021)

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Moduli
Srpski jezik i književnost
Curriculum - Serbian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Srpski jezik i književnost)

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
Curriculum - Serbian as a Non-native and Foreign Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost)

Srpska književnost i jezik
Curriculum - Serbian Literature and Language (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Srpska književnost i jezik)

Komparativna književnost
Curriculum - Comparative Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Komparativna književnost)

Mađarski jezik i književnost
Curriculum - Hungarian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Mađarski jezik i književnost)

Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Curriculum - Romanian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom)


Rusinski jezik i književnost
Curriculum - Ruthenian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Rusinski jezik i književnost)

Slovački jezik i književnost
Curriculum - Slovak Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Slovački jezik i književnost)

Engleski jezik i književnost
Curriculum - English Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Engleski jezik i književnost)

Nemački jezik i književnost
Curriculum - German Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Nemački jezik i kinjževnost)

Ruski jezik i književnost
Curriculum - Russian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Ruski jezik i književnost)

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Curriculum - French Language and Literature with another Romance language and culture (prevedeno na engleski)
Langue et littérature françaises avec une autre langue et culture romanes (prevedeno na francuski jezik)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom)

Italijanski jezik, književnost i kultura
Curriculum - Italian Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Italijanski jezik, književnost i kultura)

Španski jezik, književnost i kultura
Curriculum - Spanish Language and Literature (prevedeno na engleski)
Specifikacija predmeta
   Akademski naziv: Master filolog (Španski jezik, književnost i kultura)

Vrh strane