Језик, књижевност и култура (2021)

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Модули
Српски језик и књижевност
Curriculum - Serbian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Српски језик и књижевност)

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Curriculum - Serbian as a Non-native and Foreign Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Српски као нематерњи и страни језик и књижевност)

Српска књижевност и језик
Curriculum - Serbian Literature and Language (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Српска књижевност и језик)

Компаративна књижевност
Curriculum - Comparative Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Компаративна књижевност)

Мађарски језик и књижевност
Curriculum - Hungarian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Мађарски језик и књижевност)

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Curriculum - Romanian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)


Русински језик и књижевност
Curriculum - Ruthenian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Русински језик и књижевност)

Словачки језик и књижевност
Curriculum - Slovak Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Словачки језик и књижевност)

Енглески језик и књижевност
Curriculum - English Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Енглески језик и књижевност)

Немачки језик и књижевност
Curriculum - German Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Немачки језик и кињжевност)

Руски језик и књижевност
Curriculum - Russian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Руски језик и књижевност)

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Curriculum - French Language and Literature with another Romance language and culture (преведено на енглески)
Langue et littérature françaises avec une autre langue et culture romanes (преведено на француски језик)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)

Италијански језик, књижевност и култура
Curriculum - Italian Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Италијански језик, књижевност и култура)

Шпански језик, књижевност и култура
Curriculum - Spanish Language and Literature (преведено на енглески)
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог (Шпански језик, књижевност и култура)

Врх стране