Језик, књижевност и култура (2021)

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Модули
Српски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Српска књижевност и језик
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Компаративна књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Мађарски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Русински језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Словачки језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

Енглески језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Немачки језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Руски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Италијански језик, књижевност и култура
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог

Шпански језик, књижевност и култура
Спецификација предмета
   Академски назив: Мастер филолог
 

Врх стране