Upis studenata kojima u školskoj 2019/20. ističe zakonski rok za završetak studija

OBAVEŠTENJE
za studente kojima u školskoj 201
9/20. godini ističe zakonski rok za završetak studija

(Podnošenje zahtev na šalterima Studentske službe od 12. do 26. 10. 2020. godine)

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Novom Sadu, obaveštavamo:

 1. Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 i 2011/12. godine

  • studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

2. Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2012/13. godine

  • ukoliko je studentima ostalo najviše 30 ESPB, mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara i 2 ŠV obrasca.
  • ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

3. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17. i 2017/18.  godine

  • studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

4. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2018/19. godine

  • studenti kojima je ostalo najviše 30 ESPB (studijsko-istraživački rad i/ili master rad) mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara i 2 ŠV obrasca .
  • ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

5. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 120 ESPB) školske 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. i 2014/15. godine

  • studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

6. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. godine

  • studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

7. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2014/15. godine

  • studenti kojima je ostala samo odbrana doktorske disertacije, mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara i 2 ŠV obrasca.
  • studenti kojima je ostao jedan ili više ispita i doktorska disertacija mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

Lica koja ponovo steknu status studenta, upisuju se kao samofinansirajući studenti i zadržavaju ovaj status do kraja studija i ne ubrajaju se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

 

Dekan Fakulteta donosi rešenje o ponovnom sticanju statusa studenta i upisu na studijski program koje sadrži sledeće podatke:
1. broj priznatih ESPB bodova;
2. obaveze studenta u nastavku studija

 Broj priznatih ESPB bodova ne mora biti isti kao broj ostvarenih ESPB bodova na prethodnim studijama.

 

 

Vrh strane