Упис студената којима у школској 2019/20. истиче законски рок за завршетак студија

ОБАВЕШТЕЊЕ
за студенте којима у школској 201
9/20. години истиче законски рок за завршетак студија

одношење захтев на шалтерима Студентске службе од 12. до 26. 10. 2020. године)

У складу са одредбама Закона о високом образовању и Статута Универзитета у Новом Саду, обавештавамо:

 1. Студенте који су уписали основне академске студије (обима 240 ЕСПБ) школске 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 и 2011/12. године

  • студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 7.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

2. Студенте који су уписали основне академске студије (обима 240 ЕСПБ) школске 2012/13. године

  • уколико је студентима остало највише 30 ЕСПБ, могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 9.000 динара и 2 ШВ обрасца.
  • уколико је студентима остало више од 30 ЕСПБ, могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 7.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

3. Студенти који су уписали мастер академске студије (обима 60 ЕСПБ) школске 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17. и 2017/18.  године

  • студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 7.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

4. Студенти који су уписали мастер академске студије (обима 60 ЕСПБ) школске 2018/19. године

  • студенти којима је остало највише 30 ЕСПБ (студијско-истраживачки рад и/или мастер рад) могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 9.000 динара и 2 ШВ обрасца .
  • уколико је студентима остало више од 30 ЕСПБ, могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 7.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

5. Студенти који су уписали мастер академске студије (обима 120 ЕСПБ) школске 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. и 2014/15. године

  • студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 7.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

6. Студенти који су уписали докторске студије (обима 180 ЕСПБ) школске 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. и 2013/14. године

  • студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 20.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 15.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

7. Студенти који су уписали докторске студије (обима 180 ЕСПБ) школске 2014/15. године

  • студенти којима је остала само одбрана докторске дисертације, могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 9.000 динара и 2 ШВ обрасца.
  • студенти којима је остао један или више испита и докторска дисертација могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 20.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 15.000 динара према важећем ценовнику за школску 2019/20. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

Лица која поново стекну статус студента, уписују се као самофинансирајући студенти и задржавају овај статус до краја студија и не убрајају се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

 

Декан Факултета доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на студијски програм које садржи следеће податке:
1. број признатих ЕСПБ бодова;
2. обавезе студента у наставку студија

 Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као број остварених ЕСПБ бодова на претходним студијама.

 

 

Врх стране