Često postavljana pitanja

Da li je potrebno upisati overu semestra u indeks?
Odgovor: NE! Overa semestra se vrši iskučivo elektronskim putem, preko Studentskog Veb servisa.

Da li mogu da povučem prijavu ispita (odjavim ispit) u toku prijave odnosno za vreme ispitnog roka?
Odgovor: NE! Prijavljeni ispit ne može da se odjavi!

Da li je sistematski pregled obavezan?
Odgovor: Jeste!

Da li uplatu za školarinu, ispite itd. mogu da uplatim na bilo kom uplatnom mestu?
Odgovor: Da, uplatu možete izvršiti na bilo kom uplatnom mestu.

Da li je moguće plaćanje školarine na rate?
Odgovor: Da, školarina se plaća u 4 rate.

Da li diferencijalne ispite moram da položim pre polaganja ispita koji su predviđeni mojim nastavnim planom?
Odgovor: Ne morate! Diferencijalne ispite polažete tokom studija.

Izabrao/la sam fakultativne predmete da li moram da ih položim ili mogu da odustanem?
Odgovor: Izabrane fakultativne predmete ne morate položiti, možete u bilo kom trenutku odustati od polaganja istih, potrebno je samo da o tome obavestite Studentsku službu.

Treba mi potvrda/uverenje da li mogu da ga/je dobijem bez indeksa?
Odgovor: Indeks je Vaša lična karta na Fakultetu. Za dobijanje tražene dokumentacije uvek je potrebno da na uvid priložite Vaš indeks.

Koji je minimalan broj bodova koji mi je potreban za upis u narednu godinu studija?
Minimalan broj bodova koji morate da ostvarite da biste upisali narednu godinu studija je 37 ESPB bodova.

Izgubio/la sam indeks, šta je potrebno da uradim?
Odgovor:

  • Oglasiti stari indeks nevažećim u Službenom glasniku (Jevrejska 13, Novi Sad) i doneti potvrdu da je indeks oglašen nevažećim
  • Kupiti novi indeks
  • Doneti dokaz o uplati u iznosu od 3.000 dinara za izdavanje novog indeksa. Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta bez poziva na broj.
  • Svu potrebnu dokumentaciju predajete na šalteru Studentske službe

Gde kupujem obrasce i uputstvo za konkurs za studentske kredite i stipendije?
Odgovor: Dokumentaciju kupujete u Prosvetnom pregledu d.o.o, Železnička 40, Novi Sad Tel: 021/457-331

Gde se vrši nostrifikacija diploma?
Odgovor:

  • Nostrifikacija strane srednjoškolske diplome vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjinenacionalne zajednice. Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, kancelarija I/58 , Telefon: 021/487-4602 i 021/487-4502. Kontakt: Jelena Bjelobaba i Biljana Stanković.
    Priznavanje strane školske isprave u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju
  • Nostrifikacija strane visokoškolske isprave vrši se u Odeljenju za priznavanje stranih visokoškolskih isprava pri Kancelariji za pravne poslove (Rektorat, II sprat, kancelarija II-14.D, Dr. Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad). Tel 021/485-2021, 021/485-2012, 021/485-2031
    Priznavanje strane visokoškolske isprave

Da li moju diplomu može neko drugi da preuzme umesto mene?
Odgovor: Ukoliko niste u mogućnosti da lično preuzmete Vašu diplomu, umesto Vas može je preuzeti neko drugi ali isključivo uz sudski overenu punomoć i ličnu kartu.

Vrh strane