Често постављана питања

Да ли је потребно уписати оверу семестра у индекс?
Одговор: НЕ! Овера семестра се врши искучиво електронским путем, преко Студентског Веб сервиса.

Да ли могу да повучем пријаву испита (одјавим испит) у току пријаве односно за време испитног рока?
Одговор: НЕ! Пријављени испит не може да се одјави!

Да ли је систематски преглед обавезан?
Одговор: Јесте!

Да ли уплату за школарину, испите итд. могу да уплатим на било ком уплатном месту?
Одговор: Да, уплату можете извршити на било ком уплатном месту.

Да ли је могуће плаћање школарине на рате?
Одговор: Да, школарина се плаћа у 4 рате.

Да ли диференцијалне испите морам да положим пре полагања испита који су предвиђени мојим наставним планом?
Одговор: Не морате! Диференцијалне испите полажете током студија.

Изабрао/ла сам факултативне предмете да ли морам да их положим или могу да одустанем?
Одговор: Изабране факултативне предмете не морате положити, можете у било ком тренутку одустати од полагања истих, потребно је само да о томе обавестите Студентску службу.

Треба ми потврда/уверење да ли могу да га/је добијем без индекса?
Одговор: Индекс је Ваша лична карта на Факултету. За добијање тражене документације увек је потребно да на увид приложите Ваш индекс.

Који је минималан број бодова који ми је потребан за упис у наредну годину студија?
Минималан број бодова који морате да остварите да бисте уписали наредну годину студија је 37 ЕСПБ бодова.

Изгубио/ла сам индекс, шта је потребно да урадим?
Одговор:

  • Огласити стари индекс неважећим у Службеном гласнику (Јеврејска 13, Нови Сад) и донети потврду да је индекс оглашен неважећим
  • Купити нови индекс
  • Донети доказ о уплати у износу од 3.000 динара за издавање новог индекса. Уплату извршити на жиро-рачун Факултета без позива на број.
  • Сву потребну документацију предајете на шалтеру Студентске службе

Где купујем oбрасцe и упутство за конкурс за студентске кредите и стипендије?
Одговор: Документацију купујете у Просветном прегледу д.о.о, Железничка 40, Нови Сад Тел: 021/457-331

Где се врши нострификација диплома?
Одговор:

  • Нострификација стране средњошколске дипломе врши се у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице. Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија I/58 , Телефон: 021/487-4602 и 021/487-4502. Контакт: Јелена Бјелобаба и Биљана Станковић.
    Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању
  • Нострификација стране високошколске исправе врши се у Одељењу за признавање страних високошколских исправа при Канцеларији за правне послове (Ректорат, II спрат, канцеларија II-14.D, Др. Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад). Тел 021/485-2021, 021/485-2012, 021/485-2031
    Признавање стране високошколске исправе

Да ли моју диплому може неко други да преузме уместо мене?
Одговор: Уколико нисте у могућности да лично преузмете Вашу диплому, уместо Вас може је преузети неко други али искључиво уз судски оверену пуномоћ и личну карту.

Врх стране