prof. dr Nataša Ajdžanović

Vanredni profesor
Odsek za slavistiku
485-3867
Naučna oblast Rusistika
Datum izbora 11. jul 2024.

Predmeti

15EF106 Metodi i praksa prevođenja 4
15EF88 Metodi i praksa prevođenja 3
15RJ001 Ruski jezik A1.1
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ003 Ruski jezik B1.1
15RJ004 Ruski jezik B2.1
15RJ005 Ruski jezik A1.2
15RJ006 Ruski jezik A2.2
15RJ007 Ruski jezik B1.2
15RJ008 Ruski jezik B2.2
15RJRJ040 Metodi i praksa prevođenja 3
15RJRJ053 Metodi i praksa prevođenja 4
15RJRJ070 Metodika nastave ruskog jezika 1
15RJRJ084 Metodika nastave ruskog jezika 2 (metodička praksa)
15RNRN035 Ruski jezik A 1.1
15RNRN036 Ruski jezik A 2.1
15RNRN050 Ruski jezik A1.2
15RNRN051 Ruski jezik A 2.2
15RNRN063 Ruski jezik A2.1
15RNRN064 Ruski jezik B1.1
15RNRN073 Ruski jezik A2.2
15RNRN074 Ruski jezik B1.2
15RU017 Metodika nastave ruskog jezika 3

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Ruski gradovi u serijama udžbenika ,,Konečno!" i ,,Orbita", Aleksandra Torović, 11.10.2021.
Vrh strane