prof. dr Diana Prodanović-Stankić

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Naučna oblast Anglistika
Datum izbora 10. jul 2024.

Predmeti

15EJEJ16 Objedinjene jezičke veštine 3
15EJEJ24 Objedinjene jezičke veštine 4
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM031 Kulturološka lingvistika
15EF40 Objedinjene jezičke veštine 3
15EF57 Objedinjene jezičke veštine 4
15KSAP09 Prevođenje poslovnih i pravnih tekstova 2 - engleski, nemački i francuski
15KSAP16 Engleski jezik sa nemačkim jezikom 1
15KSAP20 Engleski jezik sa nemačkim jezikom 2

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA UPOTREBU GEJMING SLENGA KOD IGRAČA U SRBIJI, Aleksandra Stanković, 29.09.2023.
  • Kontrastivna analiza idioma s pojmom crveno u engleskom i mađarskom jeziku, Rita Farkaš, 22.09.2020.
  • Upotreba termina kojima se označavaju rodbinski odnosi u engleskom i srpskom jeziku iz ugla kulturološke lingvistike, Dragana Tadić, 30.09.2019.
Vrh strane