doc. dr Aleksandar Tomašević

Docent
Odsek za sociologiju
485-3905
Naučna oblast Sociologija
Datum izbora 1. novembar 2020.

Predmeti

14PSPS116 Popularna kultura i životni stilovi
15ZUZU066 Popularna kultura i životni stilovi
15INT50 Komparativna politička analiza
15KKKK57 Popularna kultura i životni stilovi
15MKMK052 Popularna kultura i životni stilovi
15PGPG044 Popularna kultura i životni stilovi
15RNRN056 Popularna kultura i životni stilovi
15SLSL059 Popularna kultura i životni stilovi
15SM014 Studijsko istraživački rad
15SRD22 Sociologija politike
15SRD49 Popularna kultura i životni stilovi
15SCSC017 Statistički metodi
15SCSC048 Sociologija politike
15SCSC054 Popularna kultura i životni stilovi
15SCSC058 Multivarijantna analiza

Bibliografija

Radovi u časopisima

Aggressiveness in the HEXACO personality model.

V. Sokolovska, B. M. Dinić, A. Tomašević, Aggressiveness in the HEXACO personality model., PSIHOLOGIJA, Vol. 51, No. 4, pp. 449 - 468, 2018

Autori Valentina Sokolovska, Bojana Dinić i Aleksandar Tomašević
Godina 2018
DOI 10.2298/PSI170705022S
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 51
Broj 4
Strana od 449
Strana do 468

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Lice populizma: komparativna analiza facijalnih ekspresija emocija političkih lidera, Sara Major, 29.09.2022.
  • Kosmopoliti i komunitarijanci među građanima Srbije: analiza novog društvenog rascepa, Milana Vinokić, 29.09.2021.
Vrh strane