Radoslav Eraković

Radoslav Eraković, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 317/3
E-adresa: rasha@ff.uns.ac.rs

Biografija
Radoslav Eraković rođen je 1973. godine. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (uža naučna oblast: Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti). Doktorirao je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Objavio je oko devedeset tekstova u književnim časopisima, naučnim i stručnim publikacijama: Letopis Matice srpske, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Sveske Matice srpske, Književna istorija, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Sveske, Philologia Mediana, Slavistična revija, Studi sull' Oriente Cristiano i dr. Učestvovao je u radu tridesetak naučnih skupova, održanih u Srbiji, Nemačkoj, Poljskoj, Makedoniji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Samostalno je priredio za objavljivanje nepoznati roman Dragutina Ilića Gospođa Marija (2001), pesme Vojislava Ilića (2007), dela Milovana Vidakovića (2011) dela Svetolika Rankovića (2013), kao i drame Jovana Sterije Popovića (2014). Objavio je pet (autorskih) knjiga: Roman Dragutina Ilića (2004), Religiozni ep srpskog predromantizma (2008), Skice rubnih prostora književnog nasleđa (2009), Knjigu o Jakovu (2016) i Dnevnik čitalačkih iskušenja (2019).

Nastavni rad
Osnovne studije (Srpska književnost i jezik)
Književnost srpskog baroka i prosvetiteljstva. Srpski klasicizam i predromantizam, Srpski romantizam, Srpski realizam, Srpski simbolizam i rana moderna, Istorija srpskog romana (1801-1900).

Doktorske studije (Jezik i književnost)
Epsko pesništvo srpskog predromantizma.

Naučno-istraživački rad
Proučavanje relevantnih žanrovskih, poetičkih i tematsko-motivskih obeležja književnosti srpskog prosvetiteljstva, srpskog predromantizma, srpskog romantizma, srpskog realizma, srpskog simbolizma i rane moderne.

Bibliografija (izbor)

  1. R. Eraković. Roman Dragutina Ilića (monografija), Mali Nemo: Pančevo, 2004.
  2. R. Eraković. Religiozni ep srpskog predromantizma (monografija), Matica srpska: Novi Sad, 2008.
  3. R. Eraković. Skice za porodični portret aradskih Tekelija. - ZbornikMatice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knjiga LVIII, 2/2010, 303-311. YU ISSN 0543-1120
  4. R. Eraković, Aleksije Vezilić: Skice za portret srpskog intelektualca na razmeđi 18. i 19. veka. – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knjiga 63, 1, 2015, 49-58. ISSN 0543-1220
  5. R. Eraković, Lik poslednjeg pećkog patrijarha u Njegoševom „Lažnom caru Šćepanu Malom“– Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 64, 2, 2016, 365-376. ISSN 0543-1220
  6. R. Eraković, Letnja bibliofobija srpskog Sokrata. – Philologia Mediana, V/5, Niš, 2013, 471-478. ISSN 1821-3332.
  7. R. Eraković, Negativni junak u „Žalostnim pozorjima“ Jovana Sterije Popovića. – Philologia Mediana, VII/7, Niš, 2015, str. 37-47. ISSN 1821-3332
  8. R. Eraković. U potrazi za „izgubljenim“ identitetom Atanasija Dimitrijevića Sekereša. – Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1, 2017, 359-375. ISSN 0374-0730
  9. R. Eraković. Knjiga o Jakovu (monografija), Akademska knjiga: Novi Sad, 2016.
  10. R. Eraković, Dnevnik čitalačkih iskušenja (monografija), Matica srpska: Novi Sad, 2019.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane