Nevena Varnica

Nevena Varnica, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet 315/3
Broj telefona 4853967
E-adresa nevena@ff.uns.ac.rs

Biografija
Diplomirala na Odseku za srpsku književnost 1998. godine, magistrirala 2008, a doktorirala 2014. Od 2000. do 2002. godine radila kao lektor za srpski jezik na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Za asistenta pripravnika na Filolofki fakultet Univerziteta u Novom Sadu primljena 2003. godine.

Nastavni rad
Drži sledeće kurseve na osnovnim studijama:
Književnost renesanse i baroka
Istorija srpske kulture
Stilistika - srpski

Na master studijama:
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - teorijsko aplikativni aspekti
Studijsko istraživački rad
Metodika nastave književnosti i srpskog jezika - praksa 2

Na doktorskim studijama:
Žena u književnosti i kulturi starog Dubrovnika na doktorskim studijama

Naučno-istraživački rad
Najznačajnije oblasti interesovanja su: dubrovačka književnost, književnost  renesanse i baroka, stara srpska književnost, istorija kulture, avangardna književnost.

Izbor iz bibliografije

  • Žanrovske odlike farse na primeru Novele od Stanca Marina Držića.- Žanrovi srpske književnosti : zbornik br. 3, Novi Sad, 2006, 177-185.
  • Dve poslanice Andrije Zmajevića. – Zbornik : Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti, Novi Sad, Filozofski fakultet, knj. I, 2007, 93-101.
  • Poetska pisma Živa Bolice Kokoljića. – Zbornik : Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti, Novi Sad, Filozofski fakultet, knj. II, 2009, 145-152.
  • Dragoljub Pavlović kao izučavalac srednjovekovne književnosti. – Međunarodni tematski zbornik „Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima”, knj. 2. –Kosovska Mitrovica, 2010, 211- 219.
  • Detinjstvo u renesansi – prisustvo ili odsustvo?. – Detinjstvo, Novi Sad, XXXVII/2011, br. 1, 34-39.
  • Istina i/ili laž u Noveli od Stanca Marina Držića . – Međunarnodni tematski zbornik radova „Istina, mistifikacija i laž u slovnenskim jezicima, književnosti i kulturi”, Univezitet Kliment Ohridski, Sofija, 2011, 615-619.
  • Laza Kostić i barokna književnost. –Zbornik radova „U spomen na Lazu Kostića (1841-2011)”, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, 129-134.
  • Kodovi različitih kultura u Držićevim komedijama. – Međunarodni tematski zbornik radova „Hrišćanski istok i zapad”, Univerzitet Adam Mickjevič, Poznanj, 2012, 515-525.
  • Nasilje, cirkus, paradoks. – [predgovor u: Aleksandar Tišma, Kapo]. – Novi Sad, Akademska knjiga, 2012, 5-9.
  • Podraslice i spravljenice. Nekoliko svedočanstava o položaju devojčica u Dubrovniku u Rječniku... V. S. Karadžića. – sa Ljiljanom Pešikan Ljuštanović. – Detinjstvo, Novi Sad, XLI/2015, br. 2, 39-47.

 

Vrh strane