Aleksandar Tomašević

Aleksandar Tomašević, docent

Kontakt
Kabinet: 335
Broj telefona: 021/485 - 3907
E-adresa: atomashevic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne i master studije sociologije završava na Filozofskom fakuletu u Novom Sadu, na kojem 2019. uspešno brani doktorsku disertaciju i stiče zvanje doktora socioloških nauka. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu zaposlen je od 2016. godine u zvanju asistenta. Član je nacionalnog tima za sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja (European Social Survey) u Srbiji od 2018. godine.

Nastavni rad

 • Osnove demografije
 • Deskriptivna statistika
 • Statistički metodi
 • Sociologija kulture
 • Obrada i analiza podataka
 • Multivarijantna analiza
 • Socio-antropološke teorije religije
 • Sociologija politike
 • Osnove statistike
 • Društveni problemi
 • Popularna kultura i životni stilovi

Naučno-istraživački rad
Primarna oblast naučno-istraživačkog rada jeste konstrukcija i primena statističkih i matematičkih modela u društvenim naukama, sa naglaskom na mrežnu analizu i multivarijacione tehnike. Opredeljen je za interdisciplinarni pristup istraživanjima i u dosadašnjem radu publikovao je studije iz različitih društvenih nauka: sociologije, psihologije, političkih nauka i demografije.

Bibliografija (izbor)
- Dinić, B., Wertag, A., Tomašević, A., & Sokolovska, V. (2020). Centrality and redundancy of the Dark Tetrad traits. Personality and Individual Differences (Accepted for publication).
- Tomašević, A., & Sokolovska, V. (2019). The Localization of Electoral Volatility: Evidence from Serbia and Croatia. Sociologija, 61(3), 347–367. https://doi.org/10.2298/SOC1903347T
- Sokolovska, V., Dinić, B., & Tomašević, A. (2018). Aggressiveness in the HEXACO personality model. Psihologija, 51(4), 449–468.
https://doi.org/10.2298/PSI170705022S

- Sokolovska, V., Tomašević, A., Dinić, B., & Jarić, I. (2017). Evolution of students’ friendship networks: Examining the influence of group size. Issues in Ethnology and Anthropology, 11(4), 1135. https://doi.org/10.21301/eap.v11i4.10

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane