Александар Томашевић

Александар Томашевић, доцент

Контакт
Кабинет: 335
Број телефона: 021/485 - 3907
Е-адреса: atomashevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне и мастер студије социологије завршава на Филозофском факулету у Новом Саду, на којем 2019. успешно брани докторску дисертацију и стиче звање доктора социолошких наука. На Филозофском факултету у Новом Саду запослен је од 2016. године у звању асистента. Члан је националног тима за спровођење Европског друштвеног истраживања (European Social Survey) у Србији од 2018. године.

Наставни рад

 • Основе демографије
 • Дескриптивна статистика
 • Статистички методи
 • Социологија културе
 • Обрада и анализа података
 • Мултиваријантна анализа
 • Социо-антрополошке теорије религије
 • Социологија политике
 • Основе статистике
 • Друштвени проблеми
 • Популарна култура и животни стилови

Научно-истраживачки рад
Примарна област научно-истраживачког рада јесте конструкција и примена статистичких и математичких модела у друштвеним наукама, са нагласком на мрежну анализу и мултиваријационе технике. Опредељен је за интердисциплинарни приступ истраживањима и у досадашњем раду публиковао је студије из различитих друштвених наука: социологије, психологије, политичких наука и демографије.

Библиографија (избор)
- Dinić, B., Wertag, A., Tomašević, A., & Sokolovska, V. (2020). Centrality and redundancy of the Dark Tetrad traits. Personality and Individual Differences (Accepted for publication).
- Tomašević, A., & Sokolovska, V. (2019). The Localization of Electoral Volatility: Evidence from Serbia and Croatia. Sociologija, 61(3), 347–367. https://doi.org/10.2298/SOC1903347T
- Sokolovska, V., Dinić, B., & Tomašević, A. (2018). Aggressiveness in the HEXACO personality model. Psihologija, 51(4), 449–468.
https://doi.org/10.2298/PSI170705022S

- Sokolovska, V., Tomašević, A., Dinić, B., & Jarić, I. (2017). Evolution of students’ friendship networks: Examining the influence of group size. Issues in Ethnology and Anthropology, 11(4), 1135. https://doi.org/10.21301/eap.v11i4.10

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране