Nikolina Zobenica

Nikolina Zobenica, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 220
Broj telefona: 485-3863
E-adresa: nikolina@ff.uns.ac.rs

Biografija
Završila je osnovne studije Nemačkog jezika i književnosti (1999) i Engleskog jezika i književnosti (2001), kao i magistarske studije iz Nemačke književnosti (2004) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dobitnik stipendije za darovite studente Univerziteta u Novom Sadu. Kao DAAD-stipendista je studirala jedan semestar na Univerzitetu u Vircbirgu, a kao mladi istraživač je boravila na Univerzitetima u Regensburgu, Frajburgu i Ludvigsburgu. Magistrirala je s tezom Sukob oca i sina u nemačkoj i srpskoj junačkoj poeziji, a doktorirala (2010) s disertacijom na temu Recepcija romana Limeni doboš Gintera Grasa u nemačkoj i srpskoj književnosti na istom fakultetu. Zaposlena je na Odseku za germanistiku Univerziteta u Novom Sadu od 2002. godine, a bila je angažovana i kao gostujući profesor na Univerzitetu u Kragujevcu (2018–2019). Od 2010. do 2012. godine je vršila funkciju zamenika šefa Odseka za germanistiku, a od 2012. do 2015. godine funkciju šefa Odseka. Dobitnik je Nagrade za izvrsnost Zapadnog univerziteta Vasile Goldiš“ u Aradu. Aktivno učestvuje u procesu reformisanja visokog obrazovanja i bavi se književnim prevođenjem.

Nastavni rad
Uvod u tehnike naučnog rada
Nemačka književnost srednjeg i ranog novog veka
Nemačka klasična književnost
Nemačka književnost posle 1945.
Bertolt Breht
Književnost u nastavi nemačke književnosti
Književno prevođenje
Metodika nastave nemačke književnosti
Pripovedanje u nemačkoj kratkoj prozi 20. veka

Naučno-istraživački rad
- istorija nemačke književnosti, s težištem na srednjovekovnoj i klasičnoj književnosti, kao i književnosti dvadesetog veka;
- bajke, mitovi i legende nemačke, evropske i svetske književnosti;
- interkulturne i intertekstualne veze u nemačkoj književnosti;
- interdisciplinarna proučavanja književnosti sa kulturološkog (kultura sećanja), pedagoškog (didaktika nastave nemačke književnosti), lingvističkog (lingvistika književnog teksta), filozofskog (etika i estetika u književnosti) i sociološkog aspekta (teorija sistema, socijalizacija...);
- teorija i analiza književnog prevođenja (funkcionalističke i deskriptivne teorije, hermeneutika prevoda...);
- izazovi i mogućnosti inovacije i osavremenjivanja univerzitetske nastave (inovativni modeli nastave, digitalni mediji, kompetencije...);

Bibliografija (izbor)
- Nikolina Zobenica: Textäquivalenz in der serbischen Übersetzung von Georg Trakls Spätlyrik. Babel 65 (2019). Online: http://doi.org/10.1075/babel.00104.zob 
- Nikolina Zobenica: Didaktika nemačke književnosti kao strane. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018.
- Nikolina Zobenica: Proučavanje intertekstualnih veza u romanu Gintera Grasa Limeni doboš. Književna istorija, 50 (2018), 164, 315–336. 
- Nikolina Zobenica: Sećanje u Dijalogu Srbina i Nemca na Dunavu. U: Snežana Gudurić; Marija Stefanović: Jezici i kulture u vremenu i prostoru V: Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, 109-124.
- Nikolina Zobenica: Skrivene poruke u bajkama braće Grim. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 63 (2015), 2, 373-387.
- Nikolina Zobenica: Challenges of German Studies in the Age of Globalization. Studii de Stiinta si Cultura XI (2015), 2 (41).
- Nikolina Zobenica: Fastnachtspiele als Medien des kollektiven Gedächtnisses. Neophilologus 98 (2014), 2, 287-301.
- Nikolina Zobenica: Književno delo između estetike i politike. Limeni doboš Gintera Grasa u Nemačkoj i Srbiji 1959-2009. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014.
- Nikolina Zobenica: Legend of the Swan Knight. In: Zoja Karanović; Willem de Blécourt: Belief Narrative Genres. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012, 111-118.
- Nikolina Zobenica: Der Naturbegriff in Goethes Schauspiel Torquato Tasso. Germanica Wratislaviensia 133 (2011), 7-19.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane