Николина Зобеница

Николина Зобеница, редовни професор

Контакт
Кабинет: 220
Број телефона: 485-3863
Е-адреса: nikolina@ff.uns.ac.rs

Биографија
Завршила је основне студије Немачког језика и књижевности (1999) и Енглеског језика и књижевности (2001), као и магистарске студије из Немачке књижевности (2004) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Добитник стипендије за даровите студенте Универзитета у Новом Саду. Као ДААД-стипендиста је студирала један семестар на Универзитету у Вирцбиргу, а као млади истраживач је боравила на Универзитетима у Регенсбургу, Фрајбургу и Лудвигсбургу. Магистрирала је с тезом Сукоб оца и сина у немачкој и српској јуначкој поезији, а докторирала (2010) с дисертацијом на тему Рецепција романа Лимени добош Гинтера Граса у немачкој и српској књижевности на истом факултету. Запослена је на Одсеку за германистику Универзитета у Новом Саду од 2002. године, а била је ангажована и као гостујући професор на Универзитету у Крагујевцу (2018–2019). Од 2010. до 2012. године је вршила функцију заменика шефа Одсека за германистику, а од 2012. до 2015. године функцију шефа Одсека. Добитник је Награде за изврсност Западног универзитета Василе Голдиш“ у Араду. Активно учествује у процесу реформисања високог образовања и бави се књижевним превођењем.

Наставни рад
Увод у технике научног рада
Немачка књижевност средњег и раног новог века
Немачка класична књижевност
Немачка књижевност после 1945.
Бертолт Брехт
Књижевност у настави немачке књижевности
Књижевно превођење
Методика наставе немачке књижевности
Приповедање у немачкој краткој прози 20. века

Научно-истраживачки рад
- историја немачке књижевности, с тежиштем на средњовековној и класичној књижевности, као и књижевности двадесетог века;
- бајке, митови и легенде немачке, европске и светске књижевности;
- интеркултурне и интертекстуалне везе у немачкој књижевности;
- интердисциплинарна проучавања књижевности са културолошког (култура сећања), педагошког (дидактика наставе немачке књижевности), лингвистичког (лингвистика књижевног текста), филозофског (етика и естетика у књижевности) и социолошког аспекта (теорија система, социјализација...);
- теорија и анализа књижевног превођења (функционалистичке и дескриптивне теорије, херменеутика превода...);
- изазови и могућности иновације и осавремењивања универзитетске наставе (иновативни модели наставе, дигитални медији, компетенције...);

Библиографија (избор)
- Nikolina Zobenica: Textäquivalenz in der serbischen Übersetzung von Georg Trakls Spätlyrik. Babel 65 (2019). Online: http://doi.org/10.1075/babel.00104.zob 
- Nikolina Zobenica: Didaktika nemačke književnosti kao strane. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018.
- Николина Зобеница: Проучавање интертекстуалних веза у роману Гинтера Граса Лимени добош. Књижевна историја, 50 (2018), 164, 315–336. 
- Nikolina Zobenica: Sećanje u Dijalogu Srbina i Nemca na Dunavu. U: Snežana Gudurić; Marija Stefanović: Jezici i kulture u vremenu i prostoru V: Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, 109-124.
- Nikolina Zobenica: Skrivene poruke u bajkama braće Grim. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 63 (2015), 2, 373-387.
- Nikolina Zobenica: Challenges of German Studies in the Age of Globalization. Studii de Stiinta si Cultura XI (2015), 2 (41).
- Nikolina Zobenica: Fastnachtspiele als Medien des kollektiven Gedächtnisses. Neophilologus 98 (2014), 2, 287-301.
- Nikolina Zobenica: Književno delo između estetike i politike. Limeni doboš Gintera Grasa u Nemačkoj i Srbiji 1959-2009. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014.
- Nikolina Zobenica: Legend of the Swan Knight. In: Zoja Karanović; Willem de Blécourt: Belief Narrative Genres. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012, 111-118.
- Nikolina Zobenica: Der Naturbegriff in Goethes Schauspiel Torquato Tasso. Germanica Wratislaviensia 133 (2011), 7-19.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране