Mirjana Zarifović Grković

Mirjana Zarifović Grković, docent

Kontakt
Kabinet: 212
Broj telefona: /
E-adresa: mirjana.zarifovic@ff.uns.ac.rs

Biografija

 • 2015 – Izbor u zvanje - asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Filološke nauke (germanistika)
 • 2013-2015 – Master, Filozofski fakultet, Novi Sad (naslov rada: Smeh i plač u nemačkoj i srpskoj frazeologiji), zvanje: master profesor nemačkog jezika i književnosti
 • 2004-2009 – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Filološke nauke (Nemački jezik i književnost), zvanje: profesor nemačkog jezika i književnosti
 • 2000-2004 – Karlovačka gimnazija

Nastavni rad

 • Uvod u lingvistiku (OAS)
 • Uvod u istoriju lingvistike (OAS)
 • Nemački jezik – Leksikologija 1 (OAS)
 • Nemački jezik – Leksikologija 2 (OAS)
 • Nemački jezik – Kontrastivna lingvistika 1 (OAS)
 • Nemački jezik – Kontrastivna lingvistika 2 (OAS)
 • Frazeologija nemačkog jezika (MAS)
 • Uvod u konsekutivno prevođenje 1 (MAS)
 • Uvod u konsekutivno prevođenje 2 (MAS)
 • Prevođenje poslovnih i pravnih tekstova 1 (MAS)
 • Prevođenje poslovnih i pravnih tekstova 2 (MAS)

Naučno-istraživački rad

- Translatologija
- Frazeologija
- Kontrastivna lingvistika

Bibliografija (izbor)

 • Zarifović Grković, M. (2020): Gordost u frazeologiji nemačkog i srpskog jezika. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. God. 45, br. 1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 17–31. ISSN 0374-0730.
 • Pajić, I. Zarifović Grković, M. (2020). Gde mi je mesto? Autori poreklom iz bivše Jugoslavije u savremenoj nemačkoj književnosti. U: Antonijević, D. (ured.) (2020). Etnoantropološki problemi. God. 15, sv. 1. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju. 25–44. ISSN 0353-1589.
 • Zarifović Grković, M. –Pajić, I. (2019). Prevodilačke strategije za prenošenje jezika mladih na primeru prevoda romana Ples sitnih demona Marka Vidojkovića na nemački jezik. U Filolog. Broj 19. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet. 248–266. ISSN 1986-5864.
 • Zarifović Grković, M. (2018). Sintaksička analiza frazeologizama i njihovih prevodnih ekvivalenata u romanu Elfride Jelinek Die Klavierspielerin – Pijanistkinja. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.43, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 173–191. ISSN 0374-0730.
 • Zobenica, N. –Pajić, I. –Mitrevski, A. –Zarifović, M. & Papišta, Ž. (2017). Priručnik za pripremnu nastavu za studije nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-408-5.
 • Zobenica, N. –Pajić, I. –Zarifović, M. (2016). Postkolonijalizam u nauci o nemačkom jeziku i književnosti. U: Folia Linguistica et Litteraria – Časopis za nauku o jeziku i književnosti (16). Nikšić: Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore. 125–142. ISSN 1800-8542; ISSN 2337-0955 (online).
 • Zarifović, M. –Ristić, G. (2016). Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.41, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 511–523. ISSN 0374-0730.
 • Ristić G. –Zarifović, M. (2016). Značenja lekseme Blut / krv u frazeologizmima nemačkog i srpskog jezika. U: Jezik, književnost, značenje: zbornik radova. Jezička istraživanja. Niš: Filozofski fakultet. 255–266. ISBN 978-86-7379-409-9.
 • Zarifović, M. (2015). O skraćenicama u savremenom nemačkom jeziku. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV. Novi Sad: Filozofski fakultet. 245–250. ISBN 978-86-6065-325-5.
 • Zarifović, M (2014). Suze u nemačkoj i srpskoj frazeologiji. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru III. Novi Sad: Filozofski fakultet. 135–140. ISBN 978-86-6065-282-1.
Vrh strane