Мирјана Зарифовић Грковић

Мирјана Зарифовић Грковић, доцент

Контакт
Кабинет: 212
Број телефона: /
Е-адреса: mirjana.zarifovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2015 – Избор у звање - асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Филолошке науке (германистика)
 • 2013-2015 – Мастер, Филозофски факултет, Нови Сад (наслов рада: Смех и плач у немачкој и српској фразеологији), звање: мастер професор немачког језика и књижевности
 • 2004-2009 – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Филолошке науке (Немачки језик и књижевност), звање: професор немачког језика и књижевности
 • 2000-2004 – Карловачка гимназија

Наставни рад

 • Увод у лингвистику (ОАС)
 • Увод у историју лингвистике (ОАС)
 • Немачки језик – Лексикологија 1 (ОАС)
 • Немачки језик – Лексикологија 2 (ОАС)
 • Немачки језик – Контрастивна лингвистика 1 (ОАС)
 • Немачки језик – Контрастивна лингвистика 2 (ОАС)
 • Фразеологија немачког језика (МАС)
 • Увод у консекутивно превођење 1 (МАС)
 • Увод у консекутивно превођење 2 (МАС)
 • Превођење пословних и правних текстова 1 (МАС)
 • Превођење пословних и правних текстова 2 (МАС)

Научно-истраживачки рад

- Транслатологија
- Фразеологија
- Контрастивна лингвистика

Библиографија (избор)

 • Zarifović Grković, M. (2020): Gordost u frazeologiji nemačkog i srpskog jezika. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. God. 45, br. 1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 17–31. ISSN 0374-0730.
 • Pajić, I. Zarifović Grković, M. (2020). Gde mi je mesto? Autori poreklom iz bivše Jugoslavije u savremenoj nemačkoj književnosti. U: Antonijević, D. (ured.) (2020). Etnoantropološki problemi. God. 15, sv. 1. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju. 25–44. ISSN 0353-1589.
 • Zarifović Grković, M. –Pajić, I. (2019). Prevodilačke strategije za prenošenje jezika mladih na primeru prevoda romana Ples sitnih demona Marka Vidojkovića na nemački jezik. U Filolog. Broj 19. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet. 248–266. ISSN 1986-5864.
 • Zarifović Grković, M. (2018). Sintaksička analiza frazeologizama i njihovih prevodnih ekvivalenata u romanu Elfride Jelinek Die Klavierspielerin – Pijanistkinja. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.43, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 173–191. ISSN 0374-0730.
 • Zobenica, N. –Pajić, I. –Mitrevski, A. –Zarifović, M. & Papišta, Ž. (2017). Priručnik za pripremnu nastavu za studije nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-408-5.
 • Zobenica, N. –Pajić, I. –Zarifović, M. (2016). Postkolonijalizam u nauci o nemačkom jeziku i književnosti. U: Folia Linguistica et Litteraria – Časopis za nauku o jeziku i književnosti (16). Nikšić: Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore. 125–142. ISSN 1800-8542; ISSN 2337-0955 (online).
 • Zarifović, M. –Ristić, G. (2016). Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.41, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet. 511–523. ISSN 0374-0730.
 • Ristić G. –Zarifović, M. (2016). Značenja lekseme Blut / krv u frazeologizmima nemačkog i srpskog jezika. U: Jezik, književnost, značenje: zbornik radova. Jezička istraživanja. Niš: Filozofski fakultet. 255–266. ISBN 978-86-7379-409-9.
 • Zarifović, M. (2015). O skraćenicama u savremenom nemačkom jeziku. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV. Novi Sad: Filozofski fakultet. 245–250. ISBN 978-86-6065-325-5.
 • Zarifović, M (2014). Suze u nemačkoj i srpskoj frazeologiji. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru III. Novi Sad: Filozofski fakultet. 135–140. ISBN 978-86-6065-282-1.
Врх стране