Maja Marković

Maja Marković, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 232
Broj telefona: +381 21 4853856
E-adresa: majamarkovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne studije Engleski jezik i književnost upisala 1986. godine, diplomirala 1990. godine s prosečnom ocenom 9.14. Magistarske studije Engleski jezik i književnost (Nauka o jeziku) pohađala je od 1995. do 1999, i završila s prosečnom ocenom 10,00, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Variranje akcenatskog obrasca kod prideva u savremenom engleskom jeziku“. Doktorsku disertaciju, naslvljenu „Kontrastivna analiza akustičkih i artikulacionih karakteristika vokalskog sistema engleskog i srpskog jezika“ odbranila je 2007. godine.

Od 1991. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za anglistiku, najpre u zvanju lektora, zatim asistenta, da bi 2007. bila birana u zvanje docenta. Od 2012. do 2018. ima zvanje vanrednog profesora, a 2018. birana je za redovnog profesora.

Maja Marković bavi se lingvistikom, a uže oblasti njenog istraživanja su fonetika, fonologija, interfejs fonologije sa sintaksom i govorne tehnologije. U svojim radovima proučava engleski i srpski jezik.

Nastavni rad
Osnovne studije: Fonetika engleskog jezika, Fonologija engleskog jezika, Viši kurs fonologije
Masterske studije: Primenjena fonetika i fonologija, Fonološka teorija, Usvajanje jezika
Doktorske studije: Eksperimentalno istraživanje jezika - akustička analiza glasovnih nizova I, Eksperimentalno istraživanje jezika - akustička analiza glasovnih nizova II, Fonološki aspekti usvajanja jezika

Naučno-istraživački rad
Fonetika, fonologija, interfejs fonologije sa sintaksom i govorne tehnologije.

Bibliografija (izbor)
1. Marković, Maja (2017). From Sound to Speech: An Introduction to English Phonetics and Phonology. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2. Maja Marković (2012). Uporedna proučavanja vokala u engleskom i srpskom jeziku: Između univerzalnog i specifičnog. Novi Sad: Filozofski fakultet.
3. Marković, Maja (2012). Teorija disperzije i vokalski sistem srpskog jezika. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Matica srpska, LV/2, str. 53-70. ISSN: 0352-5724. UDK: 811.163.41'342.41
4. Sovilj-Nikić, S., Delić, V., Sovilj-Nikić, I. i Marković, M. (2014). Tree-based phone duration modelling of the Serbian Language. Elektronika in Elektrotechnika, Kaunas University of Technology, vol. 20/3; 77-82. ISSN: 1392-1215
5. Halupka Rešetar, S, Marković, M, Milićev, T & N. Milićević (2012). Selected papers from SinFonIJA 3 (Syntax, Phonology and Language Analysis). Cambridge: Cambridge Scholar Publishing Isbn13: 978-1-4438-4080-4, Isbn: 1-4438-4080-7.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane