Kontakt

Šef Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Arijana Luburić Cvijanović
Sekretar Odseka: Olivera Antić-Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
telefoni: 021/485-3852
broj seminarske biblioteke: 021/485-3853

Vrh strane