Контакт

Шеф Одсека: доц. др Наташа Милићевић
Заменик шефа Одсека: проф. др Аријана Лубурић Цвијановић
Секретар Одсека: Оливера Антић-Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: anglisti@ff.uns.ac.rs
телефони: 021/485-3852
број семинарске библиотеке: 021/485-3853

Врх стране