О одсеку

О одсеку
Одсек за англистику (некада Катедра за енглески језик и књижевност) постоји колико и сам Филозофски факултет, од 1954. Уводно предавање  које је одржала Мери Стенсфилд Поповић 16. децембра те године, означило је почетак наставе на Одсеку  чији ће рад обележити цењени предавачи и научници: проф. др Младен Лесковац, проф. Светозар Бркић, проф. др Драгиња Перваз, проф. др Алекса Илић, проф. др Александар Нејгебауер, академик Светозар Кољевић, проф. др Бранко Момчиловић, проф. др Владислава Фелбабов, проф. др Радмила Шевић.  Поред домаћих предавача  Одсек се увек трудио да у свом саставу има стручне америчке и британске лекторе који су, као изворни говорници, са студентима радили на развијању различитих језичких компетенција. Традицију посвећености педагошком и научном раду дугу 65 година негују некадашњи студенти Одсека – његови садашњи професори.

Студије и студенти
Студијски програм основних академских студија енглеског језика и књижевности,  реформисан у складу са захтевима Болоњске декларације, реализује се од 2003/2004. школске године, као први такав англистички програм у земљи. Осавремењена настава укључила је континуирано оцењивање, изборност предмета у циљу профилисања стручности и стицање ЕСПБ бодова за мобилност током студија. Одсек је доследно посвећен развијању интерактивности и дигитализације у настави, изради и примени електронских платформи за учење и мотивисању студената за волонтерски рад у оквирима одсечких активности. Наставници  Одсека ангажовани су на мастерским и докторским студијама као предавачи и као ментори више од две стотине мастерских и неколико десетина докторских радова. Курсеви на сва три нивоа студија студенте упознају са најновијим достигнућима у проучавању енглеског језика, англофоне књижевности и културе, те књижевног и стручног превођења с енглеског језика и на енглески језик. Одсек организује припремну наставу за полагање пријемног испита из енглеског језика, семинаре за наставнике енглеског језика у основним школама, програме за стицање вештина симултаног превођења и пословне комуникације.

Научно-истраживачки рад
Чланови Одсека ангажовани су на међународним научним пројекатима као и на пројектима Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Захваљујући мобилностима које нуде академске мреже своја истраживања обављају на европским партнерским универзитетима, а такође су укључени и у пројекте везане за регионалну сарадњу. Монографије и научни радови наставника и истраживача Одсека публиковани су код реномираних домаћих и светских академских издавача.  Одсек за англистику oд 2011. организује конференцију English Language and Anglophone Literatures Today – ЕЛАЛТ на којој је до сада учествовало преко 300 научника из више од 30 земаља; Новосадски лингвистички колоквијум, NSLingColl (кoји окупља младе научнике, алумнисте англистике који су докторске студије наставили на универзитетима у Европи и Америци); Међународну пролећну школу психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике, као и Радионицу психолингвистичких, неуролингвистичких и клиничколингвистичких истраживања; Government Phonology Workshop (1998); Летња школа генеративне граматике (EGG) (2002); IATIS Regional Workshop (2014).

Међународна сарадња
Захваљујући програмима размене какви су Еrasmus +, CEEPUS и други, Одсек за англистику има врло интензивну међународна сарадња са сродним одсецима на другим високошколским институцијама. Универзитети из Мађарске, Пољске, Италије, Француске, Шпаније, Португалије, Бугарске, Финске, Велике Британије и других земаља, места су на која одлазе студенти и професори да би разменили искуства, стекли нова сазнања и тако унапредили рад Одсека. Гостовања предавача с других универзитета такође представља прилику да се студенти Одсека за англистику упознају с начином рада наших колега у иностранству и стекну представу о властитим знањима и компетенцијама стеченим на Филозофском факултету. Треба истаћи и алумнисте Одсека, Александру Перовић (University College London, Велика Британија), Љиљану Проговац (Wayne State University USA) и Николу Добрића (Универзитет Алпен-Адриа, Аустрија) који су наставили активну сарадњу са матичним Одсеком, те гостујућу предавачицу, проф. др Силвију Фереиро Мартинес која од 2011. води  годишњу школу неуролингвистике, Успешна сарадња остварена је и са тајландским универзитетом Prince of Songkla.

Семинарска библиотека Одсека за англистику
Семинарска библиотека, основана исте године кад и Одсек, континуирано и компетентно прикупља публикације које се односе на англистичку лингвистику, енглеску и америчку књижевност и културну историју англофоног света. Фонд је усаглашен са наставним процесом и настоји да прати савремене токове науке . Монографски фонд броји 20 550 јединица, а серијски фонд чини 74 наслова стручних и научних часописа на српском и енглеском језику. Основни извор информација је е-каталог који је део COBISS система. Студентима су лако доступне референтне књиге за курсеве на свим нивоима студирања као и велик број речника и приручника. У читаоничком делу налази се рачунар за претраживање е-каталога и доступних база података. На  почетку прве године студија англистике студенти се уводе у библиотечку писменост у циљу  ефикасног коришћења штампаних и електронских извора током студија.

 

Врх стране