Studentska služba - telefoni

Radno vreme šaltera od 11:00 do 13:00.

Referent Mirjana Ćeran
telefon: 021/485-3971

E-adresa: mceran@ff.uns.ac.rsmasterstudije@ff.uns.ac.rs
Psihologija, Komparativna književnost sa teorijom književnosti, Rumunski jezik i književnost, Rusinski jezik i književnost, Slovački jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i studenti na razmeni

Referent  Zorka Kovačević
telefon: 021/485-3972

E-adresa: zorka.kovacevic@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Engleski jezik i književnost, Žurnalistika, Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom, Komunikologija, Komunikologija i odnosi sa javnošću

Referent Branislav Smuk
telefon: 021/485-3973

E-adresa: branislav.smuk@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Pedagogija, Srpska filologija: Srpski jezik i književnost, Srpski jezik u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom, Srpska filologija: Srpski kao strani jezik, Mađarski jezik i književnost, Liderstvo u obrazovanju

Referent Gordana Bursać
telefon 021/485-3975

E-adresa: gordana.bursac@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Istorija, Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom, Nemački jezik i književnost, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje, Kulturologija

Referent Dejana Trifković
telefon 021/485-3970

E-adresa: dejana.trifkovic@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Ruski jezik i književnost, Filozofija, Sociologija, Socijalni rad, Sociologija u socijalnoj zaštiti

Referent Jelena Nikić
021/485-3974  jelena.nikic@ff.uns.ac.rs
Italijanski jezik, književnost i kultura i Španski jezik, književnost i kultura
Doktorske studije
telefon 021/485-3974
E-adresa: doktorskestudije@ff.uns.ac.rs

Izdavanje uverenja i diploma za sve studijske grupe Ljiljana Popov
telefon 021/485-3975
E-adresa: ljilja.popov@ff.uns.ac.rs

Koordinator službe: Željka Nestorović-Tokoš
telefon: 021/485-3976
E-adresa: stsluzba@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/450-628

 

Vrh strane