Пре одласка на размену

1. Договор са академским координатором

Размена подразумева да ћете у иностранству положити одређене предмете који ће вам по повратку бити признати. Своје студије затим настављате и завршавате на Филозофском факултету. Предмете не бирате сами, већ их бирате у договору са академским координатором за размену на вашем одсеку. Пре одабира предмета, академском коордионатору (по потреби, и на захтев) достављате Уверење о положеним испитима на Филозофском факултету и наставни план и програм предмета које желите да слушате у иностранству како би могли да се договорите око избора предмета.

2. Уговор о учењу

a. програм Еразмус+

Од академске 2021/2022. године студенти би требало да користе платформу за онлајн уговоре о учењу (ОЛА) (https://learning-agreement.eu/) и да ступе у контакт са одговарајућим академским координаторима на Факултету и партнерском универзитету преко система Erasmus Dashboard.

Уколико је потребно, образац уговора можете преузети и овде: Уговор о учењу (Learning Agreement).

Уговор о учењу омогућава олакшано признавање испита након повратка са размене. Уговор треба да садржи све предмете које желите да полажете на универзитету на коме ћете боравити, као и одговарајуће еквиваленте на нашем Факултету. Уколико се догоди да бисте желели да слушате и полажете предмет који није могуће признати у замену за неки предмет у оквиру студијског програма на нашем Факултету, свакако је потребно да га наведете у Уговору. Сви предмети које будете положили на универзитету у иностранству током размене, биће унети у ваш додатак дипломи.

б. остали програми и индивидуалне размене

  • У договору са академским координатором састављате Уговор о учењу (Learning Agreement). Овај уговор омогућава признавање испита након повратка са размене. Уговор треба да садржи све предмете које желите да полажете на универзитету на коме ћете боравити, као и одговарајуће еквиваленте на нашем Факултету. У колони Курс признат у целости или делимично, академски координатор уписује у целости (уколико се испит у потпуности признаје) или делимично (уколико се признају само делови испита, предиспитне обавезе и сл.) и својим потписом гарантује да ће предмет (уколико се налази у Уверењу о положеним испитима универзитета у иностранству) бити признат у замену за предмет на нашем Факултету. Уколико се догоди да бисте желели да слушате и полажете предмет који није могуће признати у замену за неки предмет у оквиру студијског програма на нашем Факултету, свакако је потребно да га наведете у Уговору, али у том случају се уноси знак /. Сви предмети које будете положили на универзитету у иностранству током размене, биће унети у ваш додатак дипломи.
  • Уколико током размене дође до промене предмета које сте одабрали и полагали, потребно је да саставите нов Уговор о учењу, где ће бити наведени сви предмети које сте положили на универзитету у иностранству и који ћете по повратку предати код свог референта.
  • Овај Уговор о учењу је документ који је обавезан за признавање и евидентирање испита на Филозофском факултету. У сваком случају, потребно је испоштовати процедуре самог програма за размену.
  • Након потписивања Уговора од стране вас као студента и академског координатора, Уговор достављате Канцеларији за међународну сарадњу, у канцеларију М7, како би уговор био потписан и од стране декана Факултета. Уговор чувате до повратка са размене.

3. Формулар за студенте на размени

  1. програм Еразмус+
    Осим Уговора, а за потребе евидентирања студената на размени, морате попунити Формулар за студенте на размени преко програма Еразмус+ и послати га мејлом на адресу Канцеларије за међународну сарадњу на ФФ, erasmus@ff.uns.ac.rs.
  2. остали програми и индивидуалне размене
    Осим Уговора, а за потребе евидентирања студената на размени, морате попунити и Формулар за студенте на размени и послати га мејлом на адресу Канцеларије за међународну сарадњу, international@ff.uns.ac.rs.

4. Регулисање статуса студента

Студенти који одлазе на размену не губе статус студента за време размене и не замрзавању академску годину. Ипак, пре одласка на размену, неопходно је да регулишете свој статус у студентској служби. То значи да треба редовно да упишете годину (уколико можете, дођите лично, али може доћи и неко уместо вас), а касније и оверите семестар елетронским путем како бисте задржали активан статус студента и бирате изборне предмете уколико је то потребно.

Врх стране