Пре одласка на размену

1. Договор са академским координатором

Размена подразумева да ћете током студија у иностранству положити одређене предмете који ће вам по повратку бити признати. Своје студије затим настављате и завршавате на Филозофском факултету. Предмете не бирате сами, већ их бирате у договору са академским координатором за размену на вашем одсеку. Пре одабира предмета, академском коордионатору (по потреби, и на захтев) достављате Уверење о положеним испитима на Филозофском факултету и наставни план и програм предмета које желите да слушате у иностранству како би могли да се договорите око избора предмета. Договор са академским координатором и потписивање уговора о учењу пре размене предуслов су за адекватно признавање испита и кредита остварених током размене.

2. Уговор о учењу

a. програм Еразмус+

Од академске 2021/2022. године студенти би требало да користе платформу за онлајн уговоре о учењу (ОЛА) (https://learning-agreement.eu/) и да ступе у контакт са одговарајућим академским координаторима на Факултету и партнерском универзитету преко система Erasmus Dashboard.

Уговор о учењу омогућава олакшано признавање испита након повратка са размене. Уговор треба да садржи све предмете које желите да полажете на универзитету на коме ћете боравити, као и одговарајуће еквиваленте на нашем Факултету. Уколико се догоди да бисте желели да слушате и полажете предмет који није могуће признати у замену за неки предмет у оквиру студијског програма на нашем Факултету, свакако је потребно да га наведете у Уговору. Сви предмети које будете положили на универзитету у иностранству током размене, биће унети у ваш додатак дипломи.

б. остали програми и индивидуалне размене

У договору са академским координатором састављате Уговор о учењу (Learning Agreement). Овај уговор олакшава признавање испита након повратка са размене. Уговор треба да садржи све предмете које желите да полажете на универзитету на коме ћете боравити, као и одговарајуће еквиваленте на нашем Факултету. Уколико се догоди да бисте желели да слушате и полажете предмет који није могуће признати у замену за неки предмет у оквиру студијског програма на нашем Факултету, свакако је потребно да га наведете у Уговору, али у том случају се уноси знак /. Сви предмети које будете положили на универзитету у иностранству током размене, биће унети у ваш додатак дипломи. Уколико током размене дође до промене предмета које сте одабрали, потребно је да саставите нов Уговор о учењу.

3. Формулар за студенте на размени

За потребе евидентирања студената на размени, морате попунити и Формулар за студенте на размени и послати га мејлом на адресу Канцеларије за међународну сарадњу, international@ff.uns.ac.rs.

4. Регулисање статуса студента

Студенти који одлазе на размену не губе статус студента за време размене и не замрзавају академску годину. Ипак, пре одласка на размену, неопходно је да регулишете свој статус у студентској служби. То значи да треба редовно да упишете годину (уколико можете, дођите лично, али може доћи и неко уместо вас), одаберете изборне предмете, и касније оверите семестар елетронским путем како бисте задржали активан статус студента.

Врх стране