15РЈ006 - Руски језик А2.2

Спецификација предмета
НазивРуски језик А2.2
Акроним15РЈ006
Студијски програмЕнглески језик и књижевност,Журналистика,Историја,Компаративна књижевност са теоријом књижевности,Мађарски језик и књижевност,Немачки језик и књижевност,Педагогија,Русински језик и књижевност,Словачки језик и књижевност,Социјални рад,Социологија,Српска књижевност и језик,Српска филологија: Српски језик и књижевност,Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом,Филозофија
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПретходно одслушан курс А2.1.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаДо краја курса студенти би требали да савладају материјал презентован у другој половини уџбеника и да постигну језичку и комуникативну компетенцију која одговара нивоу А2.2.
  Исходи учења (стечена знања)На завршетку курса студент би требало да зна основне културолошке податке о земљи чији језик учи, да може да води разговор о свакодневним, уобичајеним темама, који се своди на размену једноставних и директних информација о познатим стварима, да уме једноставним изразима да опише своје занимање, блиско окружење и евоцира теме које су у вези са непосредним потребама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе
  Садржај практичне наставеТеме покривене лекцијама из уџбеника (4-6), у којима је заступљена одговарајућа лексичка и граматичка грађа. Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (градски превоз, ресторан, позориште, факултет, обичаји и сл.).
  Литература
  1. 1. Уџбеник: В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых, Дорога в Россию 2, учебник русского языка (базовый уровень), Санкт-Петербург – Москва 2005
  2. 2. Речниk: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.
  3. 3. Речниk: Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999.
  4. 4. Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  04
  Методе извођења наставеИнтерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације. Настава се изводи у облику часова вежбања двапут недељно по два школска часа. Кроз интеракцију са предавачем и међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања, усвајају викабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према материјалу који пружа уџбеник.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти10
  Колоквијуми20
  Семинари0
  Врх стране