15ЕЈЕЈ18 - Превођење са енглеског језика на матерњи језик 1

Спецификација предмета
НазивПревођење са енглеског језика на матерњи језик 1
Акроним15ЕЈЕЈ18
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање за превођење једноставнијих књижевних текстова.
  Исходи учења (стечена знања)Полазници курса ће умети да уоче разлику у начину остваривања текстуалне кохезије у енглеском и српском, препознају преводилачки проблем и аргументују решења, користе преводилачке технике и произведу кохерентан превод једноставнијих књижевних текстова.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреводилачки проблем. Преводилачке технике: замена, прерасподела, парафраза, антонимијски превод, превод културолошким еквивалентом, генерализација, конкретизација. Дистрибуција глаголских времена у наративним, дескриптивним и дијалошким књижевним текстовима на енглеском и српском.
  Садржај практичне наставеАнализа текста. Дискусија о преводилачким проблемима и начинима њиховог решавања. Превођење наративних, дескриптивних и дијалошких одломака књижевних текстова.
  Литература
  1. Baker, Mona (2011). In Other Words. Routledge.
  2. Newmark, Peter (1988) A Textbook of Translation. London &New York: Prentice Hall International.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и групни рад на превођењу оригиналних текстова, дискусије о различитим верзијама превода задатог текста, анализа објављених превода, рад у хибридном наставном окружењу
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти40
  Колоквијуми
  Семинари
  Врх стране