2. седница 2023.

 

Председник Већа за докторске студије Филозофског факултета сазива 2. седницу Већа за докторске студије Филозофског факултета, која ће се одржати, у четвртак 30. 03. 2023. године са почетком у 09:00 часова у сали 114/I, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД
 

1. Усвајање записника са 1. седнице Већа за докторске студије одржане 27. 01. 2023. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Софија Тодоров
Тема: Лик владара у српској прози 19. века
Комисија: др Срђан Орсић, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Горан Максимовић, редовни професор за ужу научну област Српска књижевност, Филозофски факултет, Ниш.
Ментор: др Радослав Ераковић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Драгана Момиров
Тема: Анималистичке слике у прозном стваралаштву Андреја Платонова.
Комисија: др Ирина Антанасијевић, редовни професор за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Владимир Гвозден, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Никола Миљковић, доцент за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд.
Ментор: др Лазар Милентијевић, доцент за за ужу научну област Русистка, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандидат: Кинга Шаги Варга
Тема: Облици и механизми конструисања идентитета – Монографско истраживање опуса Ержебет Јухас (Identitáslétesítési formák és eljárások – Juhász Erzsébet életművének monografikus vizsgálata)
Комисија: др Чила Уташи, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад,  председник комисије,  др Марко Чудић, ванредни професор за ужу научну област Хунгарологија, Филолошки факултет, Београд.
Ментор: др Ева Толди, редовни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

3. Именовање комисија за оцену и одбрану докторских дисертација:

Историја:
Кандидат:
Паулина Човић
Тема: Настава историје у Србији од 1919. до 1990. године
Комисија: др Љубодраг Димић, редовни професор за ужу научну област Историја Југославије, Филозофски факултет, Београд, председник комисије, др Слободан Бјелица, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, др Биљана Шимуновић-Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад.
Ментор: др Драгица Кољанин, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад.

4. Разно

Председник Већа за докторске студије 
проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране